Hjem
Universitetshagene
Inndeling i temaer

7. Myrfeltet

Låge buskar som veks på torvjord

Hovedinnhold

Lyng skal ha det vått og surt er ein vanleg oppfatning. Sanninga er at dei fleste ikkje likar å stå i vatn, men trivst i eit fuktig klima med nedbør gjennom heile året.

På haugen øvst i Lynghagen har vi sett ulike låge buskar som veks på torvjord. Her blømer mellom andre kvitlyng (Andromeda), Kalmia, og Zenobia. Ei plantegeografisk overrasking er finnmyrt (Chamedaphne calyculata), som i Skandinavia berre finst heilt nordaust i Finland, der han er ei myrplante. Hos oss har han trivst i mange år utan problem, jamvel om det har vore hevda han ikkje kan vekse i det milde kystklimaet på Vestlandet.

Tilbake til lynghagen.