Hjem
Universitetshagene
Bergensplanter

Apeskrekk (Araucaria araucana)

Verdens nordligste trær finnes i Norge, og de fleste vokser i Bergen

Lunde prestegård i Balestrand
Lunde prestegård i Balestrand, foto: Bjørn Moe
Foto/ill.:
Bjørn Moe, UiB

Hovedinnhold

I villastrøk vestpå kan en støte på et merkverdig eviggrønt bartre med brede, stive og knivskarpe blad. Det er et av verdens mest berømte levende fossiler: apeskrekk. Apeskrekk er det vanligst brukte navnet i Bergen, men arten er ellers også kjent som kranstre, kransgran og skjellgran. Det vitenskapelige navnet er avledet av de spanske conquistadorens navn på det innfødte Mapuche-folkene (araucanos) og områdene deres i Chile (Araucania).

Apeskrekkens utbredelse strekker seg fra 600 til 1800 m o. h. i Andesfjellene og Nahuélbuta (kystfjellene) 37º - 40ºS i Chile og Argentina.

Apeskrekk er oftest enten hunnlig eller hannlig, men blomstrer først ved 40 – 50 års alder. Hannblomster utvikles fra juni ett år før pollenspredning, mens hunnkongler dannes i februar-mars og er klar for pollinering allerede i juni samme år. Treet trives utmerket i et kystklima (H2-3) og blomstrer hvert år fra Stavanger til Kristiansund. Frø settes årvisst og frøene spirer godt. Planter fra frø samlet av norske trær er minst like livskraftige som fra artens naturlige områder.

Apeskrekk hører til en familie som var vidt utbredt i Juratiden for 199 – 150 mill. år siden. Treet heter pehuén hos de innfødte folkene Pehuénche eller Araucanos. De spiser frøene (pinoñes) – som smaker litt som poteter – rå, ristet og kokt, eller malt til mel. Apeskrekkskogenes eksistens er truet og gamle trær er blitt sjeldne pga. uvettig hogst, utstrakt husdyrbeite og branner. Hogst er nå forbudt, arten er ikke tillatt i internasjonal handel (CITES) og den regnes blant verdens truede arter (Endangered, IUCN 2013).

Apeskrekk ble i 1795 innført til Europa av Archibald Menzies. Han fikk med seg frø under et selskap hos guvenøren i Chile i 1793 og sådde dem om bord i ”Discoverer”, som brakte planter til London. Mengder av frø ble så importert i 1840-årene, og arten ble snart populær som ”The Monkey Puzzle Tree”.

I Norge treffes større eksemplarer langs kysten fra Kristiansand til Smøla. De fleste finnes i Bergen, der de første ble plantet i 1870-årene, og ble veldig populære mellom 1900 og 1920. Det største treet i landet ble plantet på Lunde prestegård i Balestrand i 1873, og sist det ble målt (juni 1999) var høyden 22m og stammediameteren 94cm.

I Arboretet på Milde har vi to felt plantet i 1986, og det står et tilsvarende felt ved prestegården på Tjugum i Balestrand. Frøene ble dels samlet i 1972 fra trær i Haukelandsveien i Bergen og dels i 1979 samlet på grensen mellom Argentina og Chile. Vi har ikke observert forskjeller i utvikling mellom plantene fra frø samlet i Norge og Sør-Amerika. Noen av huntrærne er begynt å sette kongler, mens hanntrærne fortsatt lar vente på seg. Ingen steder i verden setter arten frø lenger nord enn hos oss. Apeskrekk kan skaffes av enkelte planteskoler på Vestlandet.

Kilde:

 

Tilbake til Bergensplanter eller Sørlige halvkule