Hjem
Utdanning
Teknologi og etikk

Hvorfor du bør studere digital kultur

– Teknologi former samfunnet og kulturen vår mer og mer. Vi trenger virkelig folk som kan forstå teknologien og hvordan den skal brukes, sier professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg.

Marlene Louise Myrtvedt tar bachelorprogrammet i digital kultur.
DIGITAL KULTUR: Marlene Louise Myrtvedt studerer Digital kultur ved Universitetet i Bergen. – Det sosiale miljøet er veldig inkluderende og godt. Selv tilbringer jeg en god del tid på fakultetspuben Ad Fontes.
Foto/ill.:
Mannheimer

Hovedinnhold

– Vi vil at du som student får en aha-opplevelse, sier professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg.

– Teknologi påvirker alt – men vi kan også påvirke teknologien. Norsk arbeidsliv og norske bedrifter trenger folk som skjønner at vi kan skape teknologien vi ønsker å ha, vi må ikke passivt la teknologien styre oss.

For å forstår hva vi trenger og ønsker av ny teknologi må vi forstå teknologi og ha et større overblikk. I digital kultur vil du lære hvordan vi styrer teknologien og velger den teknologien som er bra for samfunnet.

Ny ideer for en ny tid

– Vi ønsker oss virkelig studenter som vil tenke gjennom hva det betyr å leve i et samfunn som er preget av teknologi, sier Rettberg.

– For å klare de teknologiske omveltningene i samfunnet og kulturen så må vi både forstå, tolke og formidle den nye teknologien, og kulturen rundt den.

Gjennom digital kultur får du også grunnlag til å tenke ut ny teknologi. ­

– Vi vil at studentene ved digital kultur skal kunne tenke ut de nye ideene. Hvordan er morgendagens kunst og kommunikasjon? Kanskje kommer disse ideene fra en student ved UiB?

Bachelor i sosiale medier

Marlene Louise Myrtvedt (25) vurderte både arkitektstudier og kunsthistorie før hun fant det perfektet studiet for seg. Nå går hun siste semester på bachelorprogrammet i digital kultur.

– I dag kunne jeg ikke tenke meg å studere noe annet. Det har vært kjekt fra dag én.

I løpet av studiet har hun blant annet studert hvordan sosiale medier virker inn på måten vi kommuniserer på, og på menneskesynet vårt. 

– Jeg synes dette var så spennende at jeg bestemte meg for å skrive bacheloroppgave om identitet på sosiale medier, forteller Marlene. Oppgaven skal handle om måten folk presenterer seg på nett.

– Ofte er det en sminket realitet man presenterer, sier hun.

Et godt studentmiljø

Sosiale medier er i midlertid ikke det eneste du må mestre for å lykkes sosialt.

– Jeg vil generelt anbefale å gjøre så mye ut av studietiden som mulig. Det sosiale miljøet er veldig inkluderende og godt. Selv tilbringer jeg en god del tid på fakultetspuben Ad Fontes. Ellers bør alle være med på fadderuken – det er mye lettere å bli kjent med andre tidlig i studieløpet.

Fra dataspill til selvkjørende biler

Jill Walker Rettberg peker på at du gjennom digital kultur får erfaring med å tenke gjennom hvordan teknologi fungerer i samfunnet, og hvordan den brukes estetisk i kulturen.

– Vi har fokus på digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill. Fokuset er både på det estetiske og det etiske: Hva betyr det at vi bruker algoritmer og maskinlæring for å ta avgjørelser? Hvordan tolker egentlig en selvkjørende bil eller Facebooks ansiktsgjenkjenningsprogram verden? Hvordan utforsker dataspill og digital kunst spørsmålene om hva teknologi gjør med oss?

– I tillegg kombinerer vi praksis og teori, sier Rettberg.

– Du lærer å kode og lage websider, du får lage elektronisk litteratur, og du lærer webdesign. Mange av våre studenter vil senere jobbe med kommunikasjon, kultur, webutvikling og sosiale medier. De er lærere og bibliotekarer, rådgivere for IKT-satsninger – og de er gode hoder å ha i det norske arbeidslivet.

Hva kan du jobbe med?

– Jeg tenker at måten vi bruker AI og algoritmer på kommer til å endre enormt mye de neste årene. Det er for eksempel spennende å følge med på predictive policing, der politiet forutser kriminalitet, som vil endre hele måten vi ser på lov og samfunn. Dette er de allerede i ferd med å ta i bruk i Danmark.

– I dette faget skjer det noe nytt hele tiden, sier Rettberg. – Om du liker å være i fronten, og hele tiden lære noe nytt, er digital kultur faget for deg.

Etter bacheloren planlegger Marlene å søke seg videre på master, hvor hun vil jobbe videre med de samme problemstillingene.

– Når jeg er ferdig å studere kunne jeg tenke meg å jobbe som digital kommunikasjonsrådgiver, og blant annet hjelpe bedrifter å ta i bruk og kommunisere på forskjellige sosiale medier. Jeg kunne også tenke meg å videreutvikle meg på webdesign-delen av faget.