Hjem

Basseng- og reservoarstudier (BRS)

Basseng- og Reservoarstudie gruppen studerer hvordan avsetningsbergarter dannes, hvordan de er utbredt og hvilke fysiske egenskaper slike bergarter har. Gjennom en kombinasjon av geologiske og geofysiske metoder, kartlegger vi berggrunnen og rekonstruerer tidligere tiders landskap for å øke forståelsen av de prosessene som er med på å skape potensielle olje- og gassressurser. Les mer her.

Nyhet

Kunnskap og naturopplevelser i Pyreneene

For GEO-studentene på kurset GEOV362 i Spania går kunnskap og naturopplevelser hånd i hånd.

Nyheter

Varmt vann fra Løvstakken?

Byfjellet Løvstakken har geotermiske egenskaper som kan gi bergenserne varme i fremtiden.