Hjem
Click

Forskning

Toppforskprogrammet

Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen vil skape flere verdensledende forskingsmiljø i Bergen.

Bergens forskningsstiftelse (BFS) og Universitetet i Bergen (UiB) setter av 137 millioner kroner til å rekruttere internasjonale toppforskere.

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

Takket være støtten over statsbudsjettet og ytterligere tilskudd fra BFS, har UiB vært i stand til å rekruttere flere forskere i løpet av 2015.

Toppforsk-avtalen understreker også det mangeårige samarbeidet som er etablert mellom BFS og UiB, der BFS tidligere har gitt uvurderlig støtte til unge forskere som er i prosessen med å etablere seg selv og skape sitt eget forskningsmiljø.

Toppforsk bygger videre på dette ved å hente internasjonalt etablere forskere til Bergen og ikke minst rekrutterere disse til fagmiljøer der UiB allerede har etablert sterke forskningsmiljøer på elitenivå.

I avtalen om Toppforsk-programmet understrekes det felles ønsket BFS og UiB har om å styrke internasjonal styrking av toppforskere til stillinger ved universitetet.