Hjem

HMS-portalen

Nyheter

Seksuell trakassering på Sikresiden

Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.

Ansatt-trening, våren 2018

Ansatte kan benytte seg av faste treningstider på Studentesenteret. Ta med en kollega og kom i form!
Nyheter

Dersom ansatte ved UiB opplever trakassering

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd eller trakassering, eller opplever at andre blir utsatt for det?

Nyheter

Sikresiden - ny nettside med sikkerhetsinformasjon

Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted som gir deg forebyggende informasjon om sikkerhet og hjelp til hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB