Hjem
Click

HMS-portalen

Nyheter

Sykle til jobben 2017

Alle ansatte ved UiB inviteres til å bli med på årets Sykle til jobben-aksjon. I år frister vi også med flotte premier!

Nyheter

Merk om kjemikalier med gammel etikett

Fra og med 1. juni 2017 må alle kjemikalier være merket i henhold til CLP.

Nyheter

Reisevaneundersøkelse 2017

Universitetet i Bergen vil, gjennom vårt medlemskap i Klimapartnere Hordaland, delta i en større reisevaneundersøkelse i slutten av uke 8.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB