Hjem
Click

HMS-portalen

Nyheter

Nye verneombud er valgt

Universitetet har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for funksjonsperioden 2017-2018.

Nyheter

Reisevaneundersøkelse 2017

Universitetet i Bergen vil, gjennom vårt medlemskap i Klimapartnere Hordaland, delta i en større reisevaneundersøkelse i slutten av uke 8.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB