Hjem
Click

HMS-portalen

Velferd

Treningstider for ansatte høsten 2016

Tilbudet om trening for ansatte ved UiB fortsetter også i høst.

HMS-handlingsplan 2016-2018

Helse, miljø og sikkerhet ved UiB - et godt arbeidsmiljø for alle.

Melding

Nytt deklarasjonsskjema for farleg avfall

UiB tar i bruk elektronisk deklarasjonsskjema for farleg avfall.

Nyhet

UiB er Miljøfyrtårn

I løpet av april har hele Universitetet i Bergen blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB