Hjem
Click

HMS-portalen

Miljø

Miljøfyrtårn - utdeling av diplom

UiB fikk Miljøfyrtårnstatus i vår. Vi feirer det med kake og status for miljøarbeidet ved universitetet.

Nyhet

Valg av verneombud

Valg av verneombud ved UiB for en ny periode er i gang. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

HMS-handlingsplan 2016-2018

Helse, miljø og sikkerhet ved UiB - et godt arbeidsmiljø for alle.

Førstehjelp på laboratoriet

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB