Institutt for klinisk odontologi holder til i det nye odontologibygget i Årstadveien 19. Instituttet har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. Odontologi betyr læren om tennene og tannsykdommer. Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening i ferdighetssenteret og på pasienter i klinikk.Bachelorprogrammet i tannpleie skal kvalifisere tannpleiere for helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid, samt oppøve praktiske og kliniske ferdigheter.

Odontologisk Universitetsklinikk er instituttets klinikk som skal utføre forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttet har et forskningsmiljø som holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og videreutdanning av spesialister i odontologi.

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også PhD utdanning, spesialistutdanning, og dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandiater som både tar PhD og spesialistutdanning)

 

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her