Hjem
Click

Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også PhD utdanning, spesialistutdanning, og dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning)

 

FORSKNING | MEDISIN

Bygger bein av stamceller

Cecilie Gudveig Gjerde kan lage nye kjevebein ved hjelp av kroppens egne stamceller.

Konferanse i metodologiske emner i oral helse 11-13 mai 2016

7th International Conference Methodological Issues in Oral Health Research

Forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi er vertskap for den 7th International Conference Methodological Issues in Oral Health Research. Konferansen arrangeres i Bergen 11-13 mai 2016.

ny doktorgrad

Doktorgradsintervjuet: Munnhelsen kan avsløre diabetes

Diabetespasienter har ofte dårlig munnhelse. Hasaan Mohamed er den første forskeren som har undersøkt denne sammenhengen hos pasienter i Sudan.

Retningslinjer smittevern

Retningslinjer for smittevern

Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her