Hjem

TVEPS- Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS er et senter som trener helse- og sosialfagstudenter i Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid. I dag er TVEPS et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskulen på Vestlandet, Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.

Vi mener mennesker lærer best ved å arbeide selvstendig, få ansvar og arbeide med oppgaver der utkommet betyr noe. Siden 2012 har rundt 800 helseprofesjonsstudenter fått erfaring med tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom TVEPS-praksis.

Les mer om:

TVEPS-praksis                   Forskning                 Våre samarbeidspartnere

 

Ønsker du mer informasjon henvend deg til administrerende koordinator: Tiril.Grimeland@uib.no

Media

Interesse for TVEPS i barnehage

TVEPS i barnehage var en stor suksess høsten 2016, og våren 2017 prøvde vi med en gruppe til. Dette har både Tidsskrift for norsk legeforening og barnehage.no plukket opp.

Nyhet

TVEPS i barnehage

Fredag 7. oktober hadde vi en TVEPS-gruppe ute i en barnehage. Studentene lagde et interaktivt undervisningsopplegg for barn mellom 4 og 5 år. Folkehelse, bæsj og følelser ble flott forklart til barna gjennom samtale, sang og musikk.

News

TVEPS på "skryteliste"

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bedt om eksempler på utdanningstilbud eller -opplegg med særlig god kvalitet eller gode resultater, som skal brukes som innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i utdanning våren 2017. I UiBs svar er blant annet TVEPS trukket frem som "ett av våre...

Nyhetssak HIB

Nytt blikk på eget yrke

Sosionomstudent Hedda Slevikmoen Høgli har blitt intervjuet av HIB etter at hun var med i TVEPS-praksis.

Nyhet

TVEPS i BT: "Nå er juss på helselaget"

Jusstudenter fra Universitetet i Bergen er for første gang med på tverrprofesjonell samarbeidslæring. I Bergens Tidende tirsdag 20. oktober 2015 kunne vi lese om erfaringene studentene og sykehjemmet tilegnet seg da en ny variant av TVEPS-gruppe ble prøvd ut.