Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Våre doktorgradsprosjekt

Her kan du lese mer om våre doktorgradskandidater og prosjektene de arbeider med.