Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Boka handler om opplæring til demokrati gjennom deltakelse og undervisning. Hvordan kan læreren legge til rette for at elevene erfarer skolen som en arena for dialog om temaer som er viktige for dem?
Stipendiat Kristin Reichborn-Kjennerud tar dette opp i ein ny artikkel i siste utgåve av tidskriftet Stat og Styring.
Professor Tom Christensen and professor Per Lægreid with book chapter The SAGE Handbook of Public Administration edited by Guy Peters and Jon Pierre.
Last week over 450 delegates from around the world gathered in Bergen to take part in the European Group for Public Administration (EGPA) conference at Bryggen in Bergen.
New article from Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide and Per Lægreid.
New article from Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide and Per Lægreid.
I etterkant av framlegginga rapporten frå 22. juli-kommisjonen har det komme fleire innspel frå forskarar ved institutet.
I etterkant av framlegginga rapporten frå 22. juli-kommisjonen har det komme fleire innspel frå forskarar ved institutet.
Siden tusenårsskiftet har ikke mindre enn ti utredninger påpekt organiseringsproblemene som ble synlige under terroren i fjor.
Siden tusenårsskiftet har ikke mindre enn ti utredninger påpekt organiseringsproblemene som ble synlige under terroren i fjor.
Svein Michelsen has together with Bjørn Stensaker written a new article called “Governmental steering, reform and the institutionalization of student interest in higher education in Norway”
This article, written by Ishtiaq Jamil and Pranab Panday, provides an overview of the state of inter-organizational coordination and corruption in urban policy implementation in Bangladesh.
Kjetil Børhaug er redaktør og bidragsytar i ei ny bok kalla "Skolen, nasjonen og medborgaren".
New book chapter by Ivar Bleiklie: “Collegiality and Hierarchy: coordinating Principles in Higher Education” in Adam Nelson and Ian P. Wei (eds.) The Global University – Past, present and future perspectives.
Per Lægreid og Tom Christensen har publisert kapittelet "Governance and administrative reforms" i The Oxford Handbook of Governance, redigert av David Levi Faur.
Marit Skivenes, førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet boka «Åpenhet, ytring og varsling» om hvordan norske kommuner forholder seg til nettopp åpenhet, ytring og varsling.
This paper by Per Lægreid and Tom Christensen focus on civil servants in the central Norwegian civil service whose main tasks are budgeting, supervision and accounting.

Sider