Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Arkeologisk praksis

Arkeologistudiet har praktiske komponenter som materialkurs, ekskursjoner og feltkurs. Instituttet har også arkeologiske laboratorier.

Stillbilde av en 3D-animasjon av en tuft på Hjartøy
3D-modell av tuft 40c 1 på Hjartøy, utgravning 2021
Foto/ill.:
Modell: Thomas Bruen Olsen

Hovedinnhold

Materialkurs og ekskursjoner

På emnene ARK110 og ARK120 er det materialkurs, der du lærer å bestemme og tolke artefakter i stein, leire og metall. Vi har videre en rekke emner med innlagte ekskursjoner, som ARK120, AHKR 210/215 og ARK308. I tillegg er det flere emner med hovedfokus på praksis, for eksempel våre arkeozoologiske emner, ARK205, ARK111 men også ARK122. Se emnenes temaomtaler for hva som har den største praktiske delen i år.

Feltkurs

Vårt feltkurs for masterstudenter ARK307 blir gjennomført i samarbeid med Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen. Her lærer du alle rutiner rundt utgraving, registrering og dokumentasjon, med veiledning fra eksperter i feltarkeologi. I tillegg er det for- og etterkurs, med opplæring i blant annet landskapsarkeologi, HMS-rutiner, GIS og rapportskriving.

Se fullversjon av 3D-modellen over av tuft 40c 1 på Hjartløy, utgravning 2021.

Arkeologisk laboratorium

Brukere av laben plikter å rette seg etter følgende regler. Brudd på reglene kan føre til inndragelse av tilgang. Uforsiktig håndtering av utstyret vil kunne medføre erstatningskrav.

Generelle regler:
- Mat og drikke er ikke tillatt i laben
- Laben skal kun brukes som et arbeidsområde 
- Vær respektfull overfor de andre som jobber i laben 
- Personlige samtaler og telefonsamtaler skal ikke finne sted i laben
- Rydd og gjør rent utstyret når du er ferdig med ditt arbeid
- Utstyr skal plasseres på den samme plassen du tok det i fra
- Innstillingene på utstyret må tilbakestilles til standardinnstilling etter bruk 
(NB! Dette er spesielt viktig for kameraet og mikroskopet)
- Utstyr skal bare brukes til det formålet det er laget for å bli brukt til
- Hvis utstyr mangler, er ødelagt eller fungerer ikke, rapporter dette inn med en gang til post@ahkr.uib.no
- Hvis det er noe problem med PC-ene, kontakt: https://it.uib.no/IKT_for_studenter
- Hugs å fyll ut all informasjon som trengs i loggboken. Spesifiser hva slags utstyr du har brukt, namn, dato og tid. 

Spesialisert utstyr:
- Spesialisert utstyr er lagret i Utstyrsrommet og er merket som «spesialisert»

Adminiatrativ informasjon

Tilgang til laboratorier

Søknad om tilgang til arkeologiske laboratoerier gjøres gjennom følgende skjema:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2888744 (norsk)

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2886771 (english)

Feltkort

Før deltakelse på feltkurs, må alle studenter fylle ut et feltkort (se nedenfor).