Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Boklansering

Routledge Handbook of South Asian Religions

Knut A. Jacobsen, professor ved AHKR, er redaktør for verket som utforsker religioner i Sør-Asia, i historie og nåtid, som et vitenskapelig tverrfaglig kunnskapsfelt.

bokomslag
Foto/ill.:
Routledge

Hovedinnhold

Religioner i Sør-Asia studeres av flere vitenskapsfag globalt og er et dynamisk og levende internasjonalt område for kritisk forskning. Sør-Asia består av de syv landene India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, og Maldivene. Knut A. Jacobsen har for boken samlet et internasjonalt ekspert-team på religioner i Sør-Asias historie og i samtidens Sør-Asia.

Første del av Routledge Handbook of South Asian Religions, analyserer formative perioder, røtter, endringer og transformasjoner, identiteter, relasjoner, territorilalisering, og globalisering i historisk Sør-Asia. Essayene gir svar på blant annet hvordan den brahminske tradisjonen ble dominerende, hvordan gudestatuer ble sentralt i hinduismens tilbedelsesritualer, hvordan de tidligste pilgrimstradisjonene i Sør-Asia utviklet seg, og den hvordan bhakti ble dominerende formen for religøst liv i Nord-India, og analyserer nath-yogienes organisasjoner, sikhismens tilknytning til territorium, og gir en kritisk vurdering av hvordan Aurangzeb er blitt forstått i litteraturen.

Andre del, religioner i samtidens Sør-Asia, ser på nåværende religionsmangfold på tvers av religiøse tradisjoner og med ulike tilnærminger og akademiske disipliner. Et karakteristisk trekk ved samtidens Sør-Asia er religionenes nære forbindelse med nasjonalstatene og deres maktstrukturer. Kapitlene viser at til tross for stort religionsmangfold ble religion brukt som redskap til å skape nasjoner så vel som majoriteter innenfor nasjonene. Hinduismen, buddhismen og islam har historisk ofte vært knyttet til maktstrukturer i Sør-Asia, men oppkomsten av nasjonalstaten produserte radikale forandringer. Religionene ble i økende grad politisert og politikken religionifisert. Religion fremmer lydighet og forestillinger om avhengighet, de legitimerer makt, opprettholder sosial stabilitet, og i demokratier blir de oppfattet som nyttige for å skape majoritetsbefolkninger basert på identitet.

Ifølge redaktøren er det slående hvordan de sørasiatiske nasjonene knytter sin historie og identitet til religion og fremmer sterke religiøse nasjonale identiteter. Tre nasjoner har en grunnlov som sier at islam er nasjonens ideologi (Pakistan, Bangladesh og Maldivene), og i grunnloven til to av nasjonene står det at buddhismens er nasjonens foretrukne religion (Sri Lanka og Bhutan). De to siste (India and Nepal) har hindu-majoriteter, og selv om de har sekulær grunnlov, var Nepal inntil nylig verdens eneste hindukongedømme, og i India har det foregått en voldsom hinduisering under styret til det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party. Alle majoritetsreligioner er minoritetsreligioner i andre sørasiatiske nasjoner, og i tillegg er det betydningsfulle religionsminoriteter som jainer, sikher og kristne som ikke danner flertall i noen.