Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Stipendiater ved AHKR

Ny stipendiat ved AHKR

Christian Lomsdalen er stipendiat i religionsvitenskap/-didaktikk knyttet til lektorutdanningen ved AHKR.

bilde av Lomsdalen
Foto/ill.:
Monica Johansen

Hovedinnhold

Christian Lomsdalens prosjekt handler om hvordan fritaksretten, slik man finner den i Opplæringsloven §2-3a, praktiseres i norsk skole og hvordan dette påvirker elevene, skolen, og fellesskapene. Dette er en videreføring av arbeidet som ble lagt ned i masteroppgaven i religionsvitenskap fra 2019. 

Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske enkeltlæreres og skolers praksis knyttet til fritaksretten i grunnskolen.

Veileder: Marie von der Lippe

Lomsdalen har fra tidligere mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2019 om klagesaker og henvendelser til statsforvalterembetene knyttet til samme paragraf. Lomsdalen har også mastergrad i freds- og konfliktstransformasjon fra Universitetet i Tromsø fra 2012, praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen fra 2013, og bachelorgrader i statsvitenskap fra NTNU fra 2009, religionsvitenskap fra Universitet i Bergen fra 2017, og historie fra Universitet i Bergen fra 2021. Lomsdalen har videre arbeidet som Universitetslektor II ved Universitet i Bergen studieåret 2020/2021 og arbeidet som lærer i norsk skole fra 2010, primært sett i videregående skole.