Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Studentrepresentasjon og fagutvalg

Informasjon om studentrepresentasjon og fagutval ved AHKR

Hovedinnhold

I alle organ ved Universitetet i Bergen som har vedtaksmyndigheit har studentane krav på 20 prosent representasjon. Slik kan dei vere med på å bestemme korleis universitetet skal vere.

Fagutvala er bindeledd mellom instituttet og studentane, og kan uttale seg i saker som er viktige for studentane.