Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Mediekontakt

Oversikt over kontaktinformasjon for journalister, samt hjelp til å finne riktig forsker ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Hovedinnhold

Mediekontakt ved AHKR

Henvendelser fra media til Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) rettes til:

Tlf: 55582300 / epost: post@ahkr.uib.no (besvares innenfor vanlig arbeidstid)

For henvendelser utenom vanlig arbeidstid gå videre til UiBs presserom.

Kompetansekatalog

Ønsker du å finne en ekspert innenfor et spesifikt fagfelt? Da anbefaler vi å sjekke instituttets egen kompetansekatalog.