Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

I tre uker lå de på kne ytterst i havgapet, i all slags vær, og fant spor etter mange tusen år gammel menneskelig aktivitet. Nå er årets feltkurs over, men vi rakk heldigvis å avlegge dem et besøk før masterstudentene dro tilbake til Bergen. Hjartøy gjemmer på funn for mange masterkull fremover.
I anledning jubileet er festskriftet "Methods and models in ancient History. Essays in honor of Jørgen Christian Meyer" utgitt.
Tobindsverket "Handbook of Hinduism in Europe" er første vitenskapelige dokumentasjon av hinduismen i samtlige land i Europa. Knut A. Jacobsen, professor ved AHKR er redaktør for verket.
AVLYST UT 2020. Velkommen til en rekke spennende foredrag om Kongebyen Bergen i høstens Middelalderforum.
En forskergruppe fra UiB har digitalisert en verdifull samling med trykte tekster om arabisk/islamsk historie. Samlingen er tilgjengelig hos British Library, og er spesielt viktig fordi den viser tidlig trykt materiale fra perioden hvor manuskript gikk over til trykt tekst.
Arkeologistudenter trenger feltpraksis. Men hva gjør man når korona står i veien for planlagte ekskursjoner og feltkurs? Man tar studentene med på et virtuelt feltbesøk!
Vårens markeringslunsj - en digital og fin markering for semesterets jubilanter, forfattere og nye professorer.
Det var då NRK-korrespondent Roger Sevrin Bruland rapporterte frå innsida av ei italiensk intensivavdeling at vi nordmenn verkeleg oppfatta kor alvorleg koronaviruset er. Tilbake i Berlin skryt han av historiefaget frå UiB som han nyttar kvar dag på jobb.
Alexander van der Haven, Associate Professor in Religious Studies, talks about placing forms of religiosity in a context that makes sense out of them.
I løpet av vårsemesteret har fem nye stipendiater startet ved AHKR. Les presentasjon av prosjektene deres her.
Sæbjørg Walaker Nordeide gikk bort 6. mars 2020.
Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.
Alle AHKRs fag var representerte da fem nye stipendiater startet ved instituttet våren 2019. Nå er de for lengst i gang med både forskning og undervisning. Les presentasjon av prosjektene deres her.
Kirkeklokker som ringer ustanselig, våte sko og en streng, kristen gud som etter hvert fortrenger de norrøne. Bli med Popviten tilbake til middelalderen i anledning Bergens 950-årsjubileum.
Skolegudstjenestene før jul er ikke de eneste ritualene elevene møter i norsk skole. Nytt temanummer av DIN tar for seg skolen i et komplekst livssynslandskap.
Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve Bergen slik det kan ha sett ut i 1320.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.

Sider