Hjem
Aktuelt
UiB innsikt

UiB innsikt: Akademisk likestilling: Vi har ekspertisen, så hvorfor får vi det ikke til?

Velkommen til Det samfunnsvitenskapelige fakultets UiB innsikt-seminar, lørdag 16. oktober!

Likestilling
Likestilling i akademia er tema for SV-fakultetets UiB innsikt-arrangement.
Foto/ill.:
Siri Gloppen/UiB

Hovedinnhold

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble etablert for 50 år siden har det vært forsket på likestilling. Denne kunnskapen om betingelsene for et mer likestilt og inkluderende samfunn har vært med på å forme hvordan vi tenker, handler og utformer institusjoner og er en del av utviklingen som har gjort Norge til et av verdens mest likestilte land.

Men internt står det ikke så bra til. Selv om drøyt halvparten av alle ansatte på UiB er kvinner er det få av dem i toppstillingene og en stor andel administrativt ansatte. Blant UiBs professorer er det 30% kvinner – SV-fakultetet har enda færre. Institutt for økonomi har f.eks det ingen. Og mens nesten halvparten av UiBs førsteamanuenser og postdoktorer er kvinner, har SV-fakultetet bare en tredjedel kvinner i disse stillingene. Dette til tross for at det lenge har vært flere kvinner enn menn blant studentene.

Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi lære av forskningen for å skape et universitet som er mer likestilt – og også langs andre dimensjoner, mer inkluderende?


Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet og UiB innsikt.
 

Mer informasjon om arrangementet og lenke til sendingen på Youtube kommer.