Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB innsikt

UiB innsikt: Akademisk likestilling: Vi har ekspertisen, så hvorfor får vi det ikke til?

Velkommen til Det samfunnsvitenskapelige fakultets UiB innsikt-seminar, lørdag 16. oktober!

Likestilling
Likestilling i akademia er tema for SV-fakultetets UiB innsikt-arrangement.
Photo:
Siri Gloppen/UiB

Main content

Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet og UiB innsikt.

Se arrangementet på Youtube her: https://youtu.be/LQfgrq1zwq0

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble etablert for 50 år siden har det vært forsket på likestilling. Denne kunnskapen om betingelsene for et mer likestilt og inkluderende samfunn har vært med på å forme hvordan vi tenker, handler og utformer institusjoner og er en del av utviklingen som har gjort Norge til et av verdens mest likestilte land.

Men internt står det ikke så bra til. Selv om drøyt halvparten av alle ansatte på UiB er kvinner er det få av dem i toppstillingene og en stor andel administrativt ansatte. Blant UiBs professorer er det 30% kvinner – SV-fakultetet har enda færre. Og mens nesten halvparten av UiBs førsteamanuenser og postdoktorer er kvinner, har SV-fakultetet bare en tredjedel kvinner i disse stillingene. Dette til tross for at det lenge har vært flere kvinner enn menn blant studentene.

Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi lære av forskningen for å skape et universitet som er mer likestilt – og også langs andre dimensjoner, mer inkluderende?

Under arrangementet vil vi blant annet få se en kortfilm av Kari Wærness og Helga Hernes som begge er pionerer innen forskning på likestilling ved UiB.

Filmen vil bli etterfulgt av en panelsamtale med:

  • Kjell Erik Lommerud er professor ved Institutt for økonomi
  • Lise Rakner er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
  • Elisabeth Lysebo er leder av fakultetsadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og sitter i styringsgruppen for GenderAct – et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
  • Sevil Sümer er førsteamanuensis ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU, hvor hun forsker på «gendered academic citizenship».
  • Rafael Rosales, stipendiat geografi/SV-stipendiat
  • Samtalen blir ledet av Siri Gloppen som er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Velkommen!