Hjem
Aktuelt
Ukraina

Informasjon til studenter og ansatte om krigen i Ukraina

Russland har invadert nabolandet Ukraina og det er krig på det europeiske kontinent. Her kan du finne relevant informasjon for våre studenter og ansatte. Informasjonen på disse sidene blir oppdatert.

Ukrainsk flagg i vinden
Her kan du finne informasjon om krigen i Ukraina for ansatte og studenter ved UiB.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Studenter

Universitetet i Bergen har ingen utvekslingsstudenter i Ukraina.

UiB er i dialog med de ukrainske studentene som er her på korttidsopphold for å tilrettelegge for at de kan få studierett på ordinære bachelor- eller masterprogram og få forlenget sin oppholdstillatelse, dersom de ønsker det.

Studenter som er berørt av krigen i Ukraina kan benytte seg av følgende tilbud:

Studenter fra Ukraina som sliter økonomisk på grunn av krigen, skal nå få penger til å dekke levekostnader. Derfor oppretter regjeringen en stipendordning for vårsemesteret 2022. Hver student som kvalifiserer til stipendet, vil få utbetalt opptil 11 500 kr per måned fra mars til august. ph.d.-stipendiater får utbetalt opptil 21 000 kr. Dette gjelder også russiske og hviterussiske studenter. Les mer om stipendordningen her.

Hold deg oppdatert: Her finner du informasjon fra den norske regjeringen om situasjonen i Ukraina og Russland.

Ansatte

Universitetet i Bergen har flere ansatte fra Ukraina og andre land som er berørt av krigen. Universitetsledelsen har hatt egne møter med ukrainske ansatte, russiske ansatte og hviterussiske ansatte for å sikre at de ivaretas i denne vanskelige situasjonen.

Lokal ledelse ved fakulteter og enheter vil følge opp sine ansatte. Ansatte som har behov kan ta kontakt med sin nærmeste leder. Man kan også henvende seg til:

Universitets- og høyskolerådet (UHR) har samlet informasjon om krigen i Ukraina som er relevant for universiteter og høyskoler. Finn siste nytt for sektoren her.

Hold deg oppdatert: Her finner du informasjon fra den norske regjeringen om situasjonen i Ukraina og Russland.

Dersom du opplever trakassering eller annen utilbørlig opptreden, kan du ta kontakt med nærmeste ledere eller varsle via våre nettsider.
 

Ledere

Vi reagerer ulikt i kriser og det kan være store forskjeller på hvordan den enkelte opplever situasjonen. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å prioritere kontakt og rette oppmerksomhet mot våre ansatte.

Noen råd:

  • Ta kontakt – hør hvordan det går. Ha jevnlig kontakt med medarbeiderne. Vær lydhør for den ansattes behov/ståsted.
  • Gjør en vurdering på om det kan være behov for å lage felles møteplasser på enheten for å treffe andre og prate osv.
  • Minne kollegaer på at det er bra å være litt ekstra oppmerksomme nå
  • Finne ut om den/de ansatte berørte har nettverk eller støtte. Vær spesielt oppmerksomme på dem som er alene

Universitets- og høyskolerådet (UHR) har samlet informasjon om krigen i Ukraina som er relevant for universiteteter og høyskoler. Finn siste nytt for sektoren her.

Hold deg oppdatert: Her finner du informasjon fra den norske regjeringen om situasjonen i Ukraina og Russland.

Reiseråd

På grunn av den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet:

Reiseråd Ukraina

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland:

Reiseråd Russland

Er du i Russland?

Kunnskapsdepartementets spesialutsending ved ambassaden i Moskva følger opp alle norske studenter i Russland som ambassaden kjenner til i tråd med systemet for konsulær bistand. Studenter og ansatte i sektoren som nå befinner seg i Russland bør ikke nøle med å kontakte ambassaden hvis de har behov for råd og veiledning.

Utenriksdepartementet ber nordmenn i Russland registrere seg.

Samarbeid med Russland

Regjeringen har avgjort at forsknings- og utdanningssamarbeid med Russland skal fryses. Les mer på regjeringens nettsider her.

Her finner du oppdatert informasjon om hva regjeringen venter av institusjonene, og hvordan UiB arbeider med å håndtere både sanksjoner mot Russland og tilrettelegging for studenter og forskere som flykter fra Ukraina.
 

UiBs eksperter Russland-Ukraina

Universitetet i Bergen har en rekke eksperter knyttet til det russiske angrepet på Ukraina. Her får du en oversikt over ulike fagfolk som kan uttale seg om ulike tema knyttet til konflikten.

UiB for refugees

International applicants from Ukraine who have applied for master’s degree studies within the given deadline will have their applications considered, and will receive an answer to their applications as stated on our web page.

International applicants applying for studies through NUCAS (Norwegian Universities and Colleges Admission Service), must follow the guidelines and application deadlines as stated on their web page.

More info here

Behov for tospråklige personer ukrainsk-norsk

Norge og Bergen kommune har et stort og umiddelbart behov for kvalifiserte tolker i ukrainsk. Kvalifiserte tolker forbeholdes samtaler hvor informasjonsplikten, og den fremmedspråkliges rettssikkerhet gjør det uforsvarlig å ikke bruke kvalifisert tolk. Det er også behov for tospråklige personer med og uten tolkeerfaring, som kan bistå med muntlig oversettelse av informasjon av praktisk karakter (butikk, bank, kollektivtransport, regninger, servicetilbud, m.m.), som ukrainske flyktninger kan ha bruk for i en overgangsfase. Dette for å avlaste de få kvalifiserte tolker som er tilgjengelig.


UiB oppfordrer personer som snakker både norsk og ukrainsk på forskjellige nivåer, og som kan tenke seg å bistå det offentlige med muntlig oversettelse av praktisk info i denne akutte mottaksfasen, eller som ønsker å kvalifisere seg som tolk i ukrainsk,til å melde sin interesse ved å kontakte Bergen kommune Tolketjenesten@bergen.kommune.no – Merk i emnefeltet Tospråklige personer Ukrainsk – norsk.


Mer informasjon om fortløpende kvalifisering av tolker i ukrainsk på OsloMet sine nettsider.

 

Tilknyttet innhold