Hjem
Aktuelt
Nyhet | Æresdoktor 2022

Åtte nye æresdoktorer ved UiB er utnevnt

I en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen ble i dag de åtte nye æresdoktorene ved UiB hedret. De fikk utnevnelsen for sitt fremragende arbeid for vitenskapen.

Neste
Æresdoktorpromosjon 2022
FREMRAGENDE INNSATS: De åtte nye æresdoktorene ved UiB fikk utnevnt tittelen for sitt svært betydningsfulle arbeid innen vitenskapen. Æresdoktor Rajiv Bahl fra Det medisinske fakultet var ikke fysisk til stede.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
1/12
Æesdoktorpromosjon 2022
INNMARSJ: Tradisjonen tro ledet rektor Margaret Hagen og prorektor Pinar Heggernes an i innmarsjen under den høytidelige seremonien i universitetsaulen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
2/12
Æresdoktorpromosjon 2022
HØYTIDELIG: I tillegg til universitetsledelsen var også dekanene ved alle fakultetene til stede for å presentere sin æresdoktor.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
3/12
Æresdoktorpromosjon 2022
UTNEVNELSE: Her mottar forfatter og PhD Bergsveinn Birgisson sitt æresdoktorat av rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
4/12
Æresdoktorpromosjon 2022
UTNEVNELSE: Her mottar professor Sverker Sörlin sitt æresdoktorat av rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
5/12
Æresdoktorpromosjon 2022
UTNEVNELSE: Her mottar kunstner Britta Marakatt-Labba sitt æresdoktorat av rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
6/12
Æresdoktorpromosjon 2022
UTNEVNELSE: Her mottar professor Elena Plante sitt æresdoktorat av rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
7/12
Æresdoktorpromosjon 2022
UTNEVNELSE: Her mottar professor Fiamma Straneo,sitt æresdoktorat av rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
8/12
Æresdoktorpromosjon 2022
UTNEVNELSE: Her mottar professor professor Achille-Joseph Mbembe ,sitt æresdoktorat av rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
9/12
Æresdoktorpromosjon 2022
BLE HEDRET: Jurist og professor Hans Petter Graver var én av de åtte nye æresdoktorene og ble nominert av Det juridiske fakultet. Her med rektor Margaret Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
10/12
Æresdoktorpromosjon 2022
Foto/ill.:
Eivind Senneset
11/12
Æresdoktorpromosjon 2022
Foto/ill.:
Eivind Senneset
12/12
Tilbake

Hovedinnhold

Viserektor Benedicte Carlsen ledet den tradisjonsrike seremonien der en ny æresdoktor fra hver av de sju fakultetene ved UiB ble utnevnt. Dette var første gangen det ble tildelt et æresdoktorat siden 2019.

Se bilder: Æresdoktorpromosjon 2022

Alle har på ulikt vis gjort et fremragende arbeid til gagn for vitenskapen eller gjort en betydningsfull vitenskapelig innsats. Blant de nye æresdoktorene er en islandsk forfatter, en kamerunsk filosof, en WHO-forsker og en samisk billedkunstner.

De nye æresdoktorene er: 

Professor Sverker Sörlin, foreslått av Det humanistiske fakultet. 
Professor Elena Plante, foreslått av Det psykologiske fakultet. 
Kunstner Britta Marakatt-Labba, foreslått av Fakultet for kunst, musikk og design
Professor Fiamma Straneo, foreslått av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
Professor Hans Petter Graver, foreslått av Det juridiske fakultet
Professor Raijiv Bahl, foreslått av Det medisinske fakultet
Professor Achille Mbembe, foreslått av Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forfatter og PhD Bergsveinn Birgisson, foreslått av universitetsledelsen. 

  • Klikk her for å lese mer om hver av dem. 

Den høyeste utmerkelsen 

UiB-rektor Margareth Hagen og prorektor Pinar Heggernes ledet an i inmarsjen til tonene av Emil Børås prosesjonsfanfare. I åpningstalen la Hagen vekt på at æresdoktor-kreeringen er den høyeste utmerkelsen et universitet kan gi til noen utenfor sin egen institusjon. Hun minnet også om at prosessen med å komme frem til hvem som skal få utnevnelsen er grundig og omfattende. 

– Æresdoktorene har skapt endringer på sine felt, til det bedre for samfunnet. Universitetet i Bergen er stolte av det dere har gjort for vitenskapen, for menneskeheten og for å ha dere her i dag, sa Hagen. 

Viktige institusjoner

Hun understreket videre at universitetene er viktige anker-institusjoner i en tid som preges av både pandemi, krig i Europa og uro knyttet til klimaendringer og geopolitikk.  

– Verdiene av solid kunnskap, tålmodig læring og livslangt engasjement kommer frem med all sin styrke, sa UiB-rektoren.  

Deretter entret dekanene ved hver av de sju fakultetene podiet for å presentere sine æresdoktorer. Prorektor Pinar Heggernes presenterte forfatter og PhD Bergsveinn Birgisson, som ble foreslått av universitetsledelsen. 

Etter et musikalsk innslag ble seremonien rundet av med en hilsningstale ved æresdoktor og professor Elena Plante. 

Hele æresdoktorpromosjonen ble streamet og kan ses i opptak her.

  • Les intervju med professor Sverker Sörlin (Det humanistiske fakultet) her
  • Les mer om Elena Plante (Det psykologiske fakultet) her
  • Se video med kunstner Britta Marakatt-Labba (Fakultet for kunst, musikk og design) her
  • Les intervju med professor Fiamma Straneo (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) her
  • Les intervju med professor Hans Petter Graver (Det juridiske fakultet) her
  • Les intervju med professor Rajiv Bahl (Det medisinske fakultet) her
  • Les intervju med professor Achille Mbembe (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) her
  • Les intervju med forfatter og PhD Bergsveinn Birgisson her (foreslått av Universitetsledelsen) her