Hjem
Det humanistiske fakultet
gjesteførelesing

Climate humanities – kva kan humanistisk kunnskap gjera for klimakrisa?

Velkomen til gjesteførelesing med professor Sverker Sörlin, nyslegen æresdoktor ved UiB.

Sverker Sörlin
Sverker Sörlin er professor i miljøhistorie ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Sörlin er utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen i 2022, føreslått av Det humanistiske fakultet og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap.
Foto/ill.:
KarinTengby

Hovedinnhold

Dei siste åra har mange humanistiske forskarar byrja å studera klimakrisa. Dette er del av ei generell orientering mot såkalla integrativ humaniora. Men for mange er det framleis vanskeleg å få grep om korleis humanistisk kunnskap kan bidra til å forstå klimakrisa på same måte som kunnskap innan for eksempel meteorologi, åtferdsvitskap, teknologi eller økonomi. Dette gjeld også mange humanistar, som har vanskeleg for å identifisere seg som relevante bidragsytarar til praktisk kunnskap for å påverke store problem knytt til miljø og klima. Korleis kan vi tenke på desse problema? Er det ønskeleg at humanistisk kunnskap vert utvikla i denne retninga? Korleis kan dette skje? Kva er utfordringane?

Sverker Sörlin er professor i miljøhistorie ved KTH og medlem av Climate Policy Council.

Alle interesserte er hjarteleg velkomne!

Relevante tekstar: