Hjem
Institutt for sosialantropologi

Fredrik Barth-forelesningen 2016: Thomas Hylland Eriksen

Forelesningens tittel er "Flows and boundaries in the Creole world".

Fredrik Barth logo
Foto/ill.:
Department of Social Anthropology

Hovedinnhold

Vi har gleden av å annonsere at Professor Thomas Hylland Eriksen fra Universitetet i Oslo vil holde årets Fredrik Barth-forelesning fredag 16. desember 2016. Eriksens forskning har fokusert på identitet, etnisitet, nasjonalisme og globalisering. Hans vedvarende interesse for grenseprosesser, identitetspolitikk og kreolske samfunn er basert på tidligere forskning i Trinidad og Mauritius og mer nylig arbeid på Seychellene. Eriksen deltar aktivt i den offentlige debatt både i og utenfor Norge og har publisert en rekke populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essay om ulike tema. I 2013 gav han ut boken «Fredrik Barth: En intellektuell biografi». Siden 2012 har Eriksen ledet et forskningsprosjekt som tar for seg lokal responser knyttet til raske globale endringer. Hans nyeste bok, «Overheating: An Anthropology of Accelerated Change», er et resultat av dette prosjektet.  Eriksen er også president for The European Association of Social Anthropologists (EASA).

Den årlige Fredrik Barth-forelesningen er etablert av Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen i forbindelse med instituttets 50-års markering i 2015 og til ære for instituttets grunnlegger Fredrik Barth. Inviterte foredragsholdere vil representere noen av kjennetegnene til Fredrik Barths antropologiske tilnærming ved at teoriutvikling er basert på solid empiri og deltagende observasjon, og ved å vektlegge komparasjon.