Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Tomas Salem får pris for beste masteroppgave

"Taming the war machine: Police, pacification and power in Rio de Janeiro" imponerte komiteen ved Norsk forening for utviklingssforskning (NFU). Tomas' masteroppgave seilte helt til topps i den høye konkurransen i 2016.

Portrett av Tomas Salem
Tomas Salems masteroppgave er kåret til årets beste av Norsk forening for utviklingsforskning.
Foto/ill.:
Chr. Michelsen Institute

Hovedinnhold

NFU kårer hvert år den beste masteroppgaven innen utviklingstematikk, enten det er snakk om praktisk eller teoretisk art. Masterstudenter ved alle norske utdanningsinstitusjoner er invitert til å delta.

Tomas sitt bidrag omhandler den brasilianske staten sin utøvelse av voldsmakt i Rio de Janeiro's favelaer, eller slumområder. I forkant av VM 2014 og OL 2016 etablerte militærpolitiet 38 politistasjoner i flere av byens favelaer, i et forsøk på å gjenerobre områder som tidligere var kontrollert av lokale narkotikakartell, og "pasifisere" disse bydelene. Tomas gjorde feltarbeid med politisoldatene som arbeidet på 3 av disse stasjonene, og analysen fokuserer på ulike aspekter ved pasifiseringsprosjektet.

Blant annet fokuserte han på hvordan utøvingen av statsmakt i favelaen har endret seg over tid, hvordan ulike former for vold er med på å forme en kjønnet politisubjektivitet og hvordan politiet gjennom ulike former for patrulje etablerer en ny statsorden i favelaene. I et større perspektiv knyttes analysen opp til nyliberale økonomiske og politiske prosesser på globalt nivå.

Tomas ble veiledet av førsteamanuensis Bjørn Enge Bertelsen og har vært knyttet til Egalitarianisme-prosjektet ledet av professor Bruce Kapferer. Analysen i masteroppgaven tar utgangspunkt i Bertelsen og Kapferers teoretiske rammeverk, særlig utviklet for å analysere situasjoner hvor stater er i krig mot befolkningene som de hevder å representere.

Du kan lese mer om Tomas' og andre masteroppgaver avlagt ved Institutt for sosialantropologi. 

Vinneren av NFU's masteroppgavekåring mottar en gevinst på 10,000 kroner og et diplom, i tillegg vil masteroppgaven henge på NFU's "Hall of Fame".

Institutt for sosialantropologi gratulerer Tomas så mye med prisen!