Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Tomas Salem får pris for beste masteroppgave

"Taming the war machine: Police, pacification and power in Rio de Janeiro" imponerte komiteen ved Norsk forening for utviklingssforskning (NFU). Tomas' masteroppgave seilte helt til topps i den høye konkurransen i 2016.

Portrett av Tomas Salem
Tomas Salems masteroppgave er kåret til årets beste av Norsk forening for utviklingsforskning.
Photo:
Chr. Michelsen Institute

Main content

NFU kårer hvert år den beste masteroppgaven innen utviklingstematikk, enten det er snakk om praktisk eller teoretisk art. Masterstudenter ved alle norske utdanningsinstitusjoner er invitert til å delta.

Tomas sitt bidrag omhandler den brasilianske staten sin utøvelse av voldsmakt i Rio de Janeiro's favelaer, eller slumområder. I forkant av VM 2014 og OL 2016 etablerte militærpolitiet 38 politistasjoner i flere av byens favelaer, i et forsøk på å gjenerobre områder som tidligere var kontrollert av lokale narkotikakartell, og "pasifisere" disse bydelene. Tomas gjorde feltarbeid med politisoldatene som arbeidet på 3 av disse stasjonene, og analysen fokuserer på ulike aspekter ved pasifiseringsprosjektet.

Blant annet fokuserte han på hvordan utøvingen av statsmakt i favelaen har endret seg over tid, hvordan ulike former for vold er med på å forme en kjønnet politisubjektivitet og hvordan politiet gjennom ulike former for patrulje etablerer en ny statsorden i favelaene. I et større perspektiv knyttes analysen opp til nyliberale økonomiske og politiske prosesser på globalt nivå.

Tomas ble veiledet av førsteamanuensis Bjørn Enge Bertelsen og har vært knyttet til Egalitarianisme-prosjektet ledet av professor Bruce Kapferer. Analysen i masteroppgaven tar utgangspunkt i Bertelsen og Kapferers teoretiske rammeverk, særlig utviklet for å analysere situasjoner hvor stater er i krig mot befolkningene som de hevder å representere.

Du kan lese mer om Tomas' og andre masteroppgaver avlagt ved Institutt for sosialantropologi. 

Vinneren av NFU's masteroppgavekåring mottar en gevinst på 10,000 kroner og et diplom, i tillegg vil masteroppgaven henge på NFU's "Hall of Fame".

Institutt for sosialantropologi gratulerer Tomas så mye med prisen!