Hjem
Institutt for sosialantropologi

Filmer ved instituttet

På denne siden får du et innblikk i ulike sider av Institutt for sosialantropologi, blant annet 7 grunner til å studere sosialantropologi, glimt fra feltarbeid, filmatiserte innlegg, videreutdanning i sosialantropologi og mye mer.

Videreutdanning i sosialantropologi: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon - Åshild

- Det var et veldig gøy og lærerikt kurs. Det var nyttig å stoppe opp litt og sette spørsmålstegn ved hvorfor vi gjør som vi gjør, sier helsesøster Åshild Eiken Dahle. Hun tok videreutdanning i sosialantropologi for å forstå og kommunisere med familiene med en annen språk- og kulturbakgrunn som hun møter i sin arbeidshverdag.
Produsent:
Sven A. Nydal

Hovedinnhold

Studere sosialantropologi

Glimt fra feltarbeid

Ideer og innlegg