Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Samfunnsplanlegger i kommunen

Alf Helge Greaker skreddersydde sin egen utdanning. Han valgte tema for masterprosjektet helt spesifikt for å få den stillingen han har i dag. - Det beste med jobben er at jeg er på feltarbeid! sier han.

Hovedinnhold

En planlegger skal være hybrid: konferansier, teknisk tegner, taktiker, eiendomsutvikler, omgjengelig, kulturinteressert, lokalhistoriker, observant, næringslivrådgiver...

Fullført grad: 2016

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Hovedoppgaven min er å ha det overordnete ansvaret for å koordinere og utvikle kommunal planlegging. Akkurat nå blir det kommuneplanens samfunnsdel som jeg skal bruke mye tid på, men jeg skal ha oversikt over alle planer, fra oppvekst, kultur, til arkitektur og vann- og avløp.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste er at jeg er på feltarbeid! Samfunnsplanlegging handler mye om å bli kjent med lokalsamfunnet og "landsbybeboerne". Jeg sitter mindre på kontoret enn jeg først antok og er på farten rundt omkring i hele regionen og blir kjent med alt fra grendalag, råd og organisasjoner, skolelever, næringslivet, kollegaer i andre kommuner osv. Så jeg føler meg veldig priviligert, som en advokat som bare har drømt om å bli advokat, eller en bussjåfør som har fått drømmejobben som bussjåfør. 

En viss utfordring ligger i at forventningene er høye (blir jeg fortalt) men siden stillingen er helt ny, er dette en ny sti som må tråkkes til, med fare for å snuble og trå skikkelig feil.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg gjorde feltarbeid i Fjell, utenfor Bergen, i omtrent 8 måneder, og skrev om urbanisering, bydannelse og planlegging. Sammenliknet med mengden antropoloigsk arbeid fra norske, rurale forhold, oppdaget jeg at det var gjort relativt lite tilsvarende arbeid fra norske, urbane kontekster.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

He he, valg av mastertema gjorde jeg helt spesifikt med en slik planleggingsjobb i sikte. Det viste seg å være en svært god ide, fordi 1) det er mangel på offentlige planleggere 2) de fleste andre planleggere har en mer teknisk bakgrunn (ingeniør, arkitekt) så antropologer skiller seg ut. Arbeidet har nemlig en svært tung, samfunnsfaglig slagside 3) få (om noen?) andre yrkesgrupper kan vise til tilsvarende nøkkelkompetanse som deltakende observasjon over lengre tid. 4) Antropologien er tverrfaglig anvendelig, noe plansektor vektlegger i stadig større grad. En planlegger skal være hybrid: konferansier, teknisk tegner, taktiker, eiendomsutvikler, omgjengelig, kulturinteressert, lokalhistoriker, observant, næringslivrådgiver...

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv? Har du noen tips til nåværende studenter?

Syntes overgangen var "glidende" siden jeg som sagt føler at jeg fortsatt er på feltarbeid. Mens jeg søkte arbeid startet jeg også mitt eget analyseforetak, Amicus Byanalyse, og hadde startet på en skisse til et forskningsprosjekt som jeg søke regionale forskningsmidler til. Det tok seg godt ut på et jobbintervju kan man si. I tillegg prøvde jeg å være aktiv i relevante media som antropolog, noe jeg fortsatt ønsker å være for eksempel i fagmagasiner.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

I utgangspunktet fordi jeg elsker å reise. Jeg har hele tiden jobbet ved siden av studiene og har brukt mye penger på å backpacke på kontinentene. Enkelte ble kanskje overrasket over at jeg valgte feltarbeid på Sotra da, og ikke på Tuvalu eller i Mexico City. Noe av grunnen til det var at jeg fikk både kone og to gutter underveis med masteren, men også fordi jeg hele tiden har likt norske etnografier, spesielt Gullestad sine skildringer fra Bergen.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Var? Jeg føler meg ikke helt ferdig utdannet ennå, he he. Til nå må det ha vært den faglige valgfriheten og muligheten til studere som voksen! Det er ingen selvfølge i andre europeiske land.

Andre kommentarer?

Tenk tverrfaglig i bachelorløpet! Ikke se deg blind på SV og HF-fag. En antropolog med f.eks helsefaglig bakgrunn, ett år eller to fra BI, teknisk landmåling fra HVL, tysk for næringslivet fra NHH eller idrett fra NLA gjør deg defintivt ikke til noen dårligere antropolog. Kanskje tvert om.