Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyheter

Hydrokarboner under den antropologiske lupe

Olje gjennomsyrer de fleste aspekter ved livene våre, men til hvilken pris? Studentene i kurset The Anthropology of Oil dro til Mongstad med kritisk blikk.

Raffineriet på Mongstad
Raffineriet på Mongstad. I emnet SANT285-1 har oljen og dets innvirkninger blitt undersøkt.
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy

Hovedinnhold

Hydrokarbonenes makt

- Oljen er den fremste drivkraften av det moderne liv. Stipendiat og emneansvarlig Marianna Betti bruker store ord når hun beskriver påvirkningen olje har på livene våre. Alt fra storpolitiske beslutninger, økonomi og miljø, til hverdagslige handlinger påvirkes og formes av diskursene som omgir olje.

Oljens innvirkning på liv og verden har vært i fokus på vårens forskningsemne SANT285-1. Gjennom åtte forelesninger og en felttur til Mongstad har temaer som oljens materialitet og temporalitet, neoliberalisme, statens rolle og oljens innvirkning på urfolksrettigheter og miljø blitt diskutert.

- Jeg liker hvordan emnet har fått meg til å se andre sider ved oljen, forteller Alliyson Symynkywicz som er på utveksling fra USA. - Som realfagsstudent er jeg vant til å forholde meg til fakta og vitenskapen bak. Det er spennende å lære mer om det menneskelige aspektet. 

Olje i Turkana 

Å reflektere rundt egne privilegier som borgere av en velferdsstat som tjener på oljen - og stille kritiske spørsmål til prisen av dette - trekker Betti frem som det viktigste faget kan lære studentene. - Vi bør bli mer bevisste over hvor stor makt hydrokarboner har i livene våre, og for mennesker andre steder i verden.

Institutt for sosialantropologi tilbyr jevnlig forskningsemner (SANT280-/SANT285-/SANT290), basert på emneansvarliges egne forskning. Betti forsker på konsekvenser av oljeopperasjoner i Turkana, ett fattig og marginalisert område nord i Kenya, og hvordan utvinningen har påvirket sosiale relasjoner på lokalt og nasjonalt nivå. Hun er interessert i hvordan lokalbefolkningen håndterer de nye utfordringene, og deres forståelse av lokal identitet, tradisjoner og solidaritet i møte med oljemaskineriet.  

Ekskursjon til Mongstad

Fagets høydepunkt for mange var feltturen til Mongstad oljeraffineri. Her fortalte informasjonsjef Jon Halstein Tjore entusiastisk om driften, statoils visjoner og samfunnsoppdrag, før vi fikk annledning til stille spørsmål, en del ganske kritiske.

- Jeg synes det var interessant å se hvordan selskapet presenterte seg selv, hva de fremhevet – blant annet bærekraftighet, og hvordan de ofte påpekte at andre selskaper er ‘mer skitne’. Jeg la også merke til at han avsluttet foredraget med at ‘vi er først og fremst en bedrift', forteller Isabelle Hardy fra Australia. 

Også filosofistudent Torbjørn Monsen beskriver turen som lærerik. -Jeg er litt petrofil, innrømmer han. Det er interessant å se alt det tekniske. Han trekker videre frem kontrasten mellom det vakre landskapet med snøkledde fjell og blå fjord, og de massive installasjonene som fascinerende. - Det er et paradoks, som et slags symbol på de to motstridende sidene ved Norge, påpeker Isabelle Hardey.

Informassjonsjef Tjore på sin side ser ikke dette som et paradoks, men et samspill og avhengighetsforhold mellom oljeproduksjonen, naturen og våre liv. Med utgangspunkt i et annet perspektiv sier han det sammen som foreleser Betti: Alt gjennomsyres av hydrokarboner.