Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Instituttet godt representert på EASA 2018

I august arrangerte European Association for Social Anthropologists (EASA) sin 15. konferanse, denne gangen i Stockholm. Institutt for sosialantropologi var godt representert med totalt ni ansatte, derav også forskere fra Energethics-prosjektet.

easaaa
Stockholm kunne by på fint vær for antropologene under EASA-konferansen 2018.
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy, UiB

Hovedinnhold

Omtrent 1500 deltagere fra hele Europa hadde tatt turen til Stockholm for å delta på EASA 2018-konferansen. Konferansen holdes hvert andre år, og tema var denne gangen ‘Staying – Moving – Settling’. Med hele 165 paneler, i tillegg til diskusjoner, foredrag og nettverksmøter over fire dager, skulle instituttets ansatte få mer enn nok å velge mellom!

Fra instituttet deltok instituttleder og Energethics prosjektleder Ståle Knudsen, professor Don Kalb, førsteamanuensis Cecilie Ødegaard, postdoktorene Ingrid B. Müftüoglu og Synnøve N. Bendixen, stipendiatene Marianna Betti, Nora Haukali, Mari Norbakk og vitenskapelig assistent Isabelle Hugøy. Med andre ord var instituttet god representert da de presenterte papers og/eller fungerte som opponent på totalt åtte forskjellige paneler.

Under åpningsseremonien ga hovedtaleren Professor Shahram Khosravi et foredrag med tittelen "Walling, Unsettling, Stealing". Fokuset på relasjonene mellom krig og vegger ('walls') og vegger og imperier, migrasjon og grensekryssing la dermed tiltrette for å diskutere det overordnede temaet for konferansen.

I løpet av de påfølgende konferansedagene ble det holdt forskjellige diskusjoner. Blant disse ble det i "Anthropology after data (management): access, infrastructure, ethics" diskutert hvordan tiden av data former forskning, og hvilke utfordringer og implikasjoner dette kan ha for antropologi.

En annen diskusjon som fanget oppmerksomheten til mange fra instituttet var "The return of the armchair anthropology? Debating the ethics and politics of big projects". Diskusjonen problematiserte hvordan store og kollaborative forskningsprosjekter skaper et gap mellom prosjektledere og laverestående forskere som forventes å jobbe på tidsbegrensede kontrakter. Usikkerheten rundt slike kontrakter og i akademia generelt ble også tema for konferansens siste diskusjon "Im/mobility, uncertainty and hope – critical reflections on academic precarity".

EASA er fagmiljøets største, internasjonale organisasjon i Europa. EASA arrangerer konferanse annethvert år. I 2018 ble EASA-konferansen arrangert for 15. gang, neste blir arrangert i 2020.