Hjem
Institutt for sosialantropologi
Bergen Anthropology Day

Er etnografi i fare?

Dette var et sentralt spørsmål diskutert under Bergen Anthropology Day 2018, som samlet rundt 80 studenter, akademikere og forskere. Andre relevante tema var (ir)relevansen av antropologi, i tillegg til dagsaktuelle og nye prosjekter.

Organizers of BAD
Arrangørene av programmet var Antonio De Lauri (CMI), Ståle Knudsen, instituttleder for sosialantropolgi (UiB) og Isabelle Hugøy (UiB).
Foto/ill.:
Lauritz Isaksen

Hovedinnhold

At antropologimiljøet i Bergen står sterkt er det liten tvil om. Bergen Anthropology Day ble arrangert kort tid etter det ble kjent at Institutt for sosialantropologi ble tildelt høyeste karakter av Norges forskningsråd for å være et verdensledende og internasjonalt orientert forskningsmiljø. Arrangementet fant sted andre år på rad, med internasjonalt anerkjente bidragsytere i programmet og et svært godt oppmøte.

Etnografi i/av fare

Det å gjøre etnografi i og på tvers av kontekster og steder kan medføre (u)forutsette farer. Panelet "Etnografi i/av fare" tok sikte på å reflektere over ikke bare de umiddelbare farene ved etnografisk arbeid, men også de forskjellige dimensjonene av risiko det kan innebære. Blant deltagerne var Sarah Tobin (CMI), som diskuterte implikasjonene av å bli eskortert og overvåket av staten i hennes feltarbeid blant syriske flyktninger i Jordan.

Med bred felterfaring i ustabile sosiale og politiske klima i Bosnia, la professor Tone Bringa (UiB) vekt på at antropologer må inngå kompromisser og kultivere kunsten å spørre uten å spørre. Hun understrekte også at antropologer må tilpasse forskningsmetodene for å kunne få tilgang til etnografi på steder hvor det er stor interesse i å kontrollere informasjon.

Stipendiat Tomas Salem (UiB) fokuserte på de kjønnede dynamikkene ved fare. Han trakk paralleller mellom sitt tidligere feltarbeid blant politi i brasilianske favelaer og hans nåværende doktorgradsprosjekt om fjellklatrere. I begge tilfeller eksponerer informantene hans (hovedsakelig menn) seg for høy risiko og fare, en følelse som også driver dem i det de oppfatter som 'mannlige' aktiviteter.

Refleksjoner rundt (ir)relevansen av antropologi

I sitt innlegg om (ir)relevansen av antropologi ved studier om fattigdom spilte Inge Tvedten (CMI) indirekte videre på diskusjonen om etnografi i fare. “Antropologi har substansielle bidrag å tilby i arbeidet med å redusere ekstrem fattigdom. Men for å bli relevant må vi i større grad samarbeide gjennom tverrfaglig forskning,” påpekte han.

Kerry Chance (UiB) snakket også om relevansen av antropologiske perspektiver under sin presentasjon om hvordan vannmangel former politisk tilhørighet i Cape Town, Sør Afrika. Hun mente at "et antropologisk synspunkt kan vise at vi bør ha et kritisk blikk på grønne teknologier og politiske intervensjoner som hevder å hjelpe en større sak."

Tvungen migrasjon og skapelsen av en økologisk sivilisasjon

Are John Knudsen (CMI) presenterte tre nye prosjekter om tvungen migrasjon. Disse befinner seg i forskjellige skala, har ulike partnere og finansieringskilder. Drivkraften bak de lokalt, regionalt og globalt fokuserte prosjektene er en interesse i en ny type omflytting ('displacement') i byer, ettersom mesteparten av flyktningene i Midtøsten er urbane.

Charlotte Bruckermann (UiB) tok forsamlingen med til kull-avhengige Kina. Hun snakket om sitt forskningsprosjekt om hvordan en ny politisk plan ved navnet ‘økologisk sivilisasjon’, har påvirket måter kinesere tenker om og relaterer til karbon i sitt daglige liv.

Musikkinnslaget av SOLÅ avrundet programmet på en behagelig måte.

Vi er spente på hva neste års Bergen Anthropology Day vil bringe!