Hjem
Institutt for sosialantropologi
Disputas

Disputas ved Institutt for sosialantropologi

19. oktober 2018 disputerte doktorgradsstipendiat Mohammad Tareq Hasan ved Institutt for sosialantropologi.

PhD defence Hasan and Committee
Mohammad Tareq Hasan (nummer to fra venstre) med komité: professor Olaf Smedal, Ass. Prof. Laima Karim, professor Liv Johanne Syltevik og professor Donald M. Nonini.
Foto/ill.:
Anne-Kathrin Thomassen

Hovedinnhold

Mohammad Tareq Hasan disputerte 19. oktober med avhandlingen «Industry, Work, and Capitalism in Bangladesh: An Ethnography of Neoliberalism in the Asian Tiger Economy» og holdt prøveforelesning tidligere samme dag. 

I avhandlingen presenterer Hasan de etnografiske funnene fra 15 måneders feltarbeid i en klesfabrikk og blant klesfabrikkarbeidere i Dhaka, Bangladesh. Hans forskning omhandler hvordan et nytt nyliberalt statlig regime, internasjonale handelsavtaler og et voksende tekstilmarked har skapt betingelsene for etableringen av en ny klasse muslimske kvinnelige arbeidere i byen Dhaka.

Hasans arbeid gir innsikt i hvorfor mennesker innenfor dette systemet gjør det de gjør. Han ser på industriområdet i Dhaka som et totalt system, og analyserer hvordan dette ble opprettet historisk, endret, opprettholdt og reprodusert over tid. Avhandlingen viser at tilgang på arbeidsplasser i klesfabrikkene har brutt ned kjønnsdelingen innenfor arbeidsmarkedet, som er blitt opprettholdt av både religiøs etikk og patriarkalske verdier. Disse endringene åpner opp for nye egalitære muligheter, nye kategoriseringer av «verdige» mennesker, og nye konfigurasjoner av verdier innenfor strukturer som bygger på islam, slektskapsrelasjoner og patriarkalske verdier.

Institutt for sosialantropologi gratulerer så mye!