Hjem
Institutt for sosialantropologi
Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons

Disputas Maria D. Styve: From Marikana to London: The Anti-Blackness of Mining Finance

Portrett av Maria Dyveke Styve
Foto:
Maria Dyveke Styve

Innhold

Prøveforelesningen holdes dagen før: torsdag 13/6 kl. 15:15. 

Begge arrangement er åpen for publikum. 
 

16. august 2012 ble trettifire gruvearbeidere skutt og drept av sør-afrikansk politi under en streik mot det britiske gruveselskapet Lonmin. Hvordan kunne en slik massakre finne sted lenge etter at apartheid var over?

Styve argumenterer for at det ikke bare er innenfor Sør-Afrikas grenser en må lete etter svar, men at det også er nødvendig å se nærmere på de lange historiske båndene mellom landets gruveindustri og finanskapital i London, der gruveselskapet Lonmin holder til.

Basert på fjorten måneders feltarbeid i London, Johannesburg og Cape Town, viser Styves avhandling hvordan historiske mønstre, som går tilbake til etableringen av gruveindustrien i Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet, gjenskapes og omformes i forholdet mellom internasjonal finanskapital, den sør-afrikanske staten og gruvearbeiderne.

I forlengelsen av dette, så viser Styve at finanskapitalen i London har en lang og voldelig historie, som bygger på den britiske slavehandelen på 1700-tallet. Styve argumenterer videre for at den rasialiserte volden som la grunnlaget for fremveksten av britisk finanskapital er uløselig forbundet med visse europeiske forestillinger om modernitet.

Styve konkluderer med at Marikanamassakren kan forstås som et uttrykk for disse lange historiske mønstrene. Gjennom avhandlingen behandles også trekk ved sør-afrikansk politikk som har endret seg i etterkant av massakren, eksempelvis med fremveksten av nye politiske partier som krever mer radikal omfordeling og endring av disse historiske strukturene.

Komiteen

Førsteopponent:
Førsteamanuensis Jemima Pierre, Department of African American Studies and Department of Anthropology, University of California Los Angeles

Andreopponent:
Dr. Paul Gilbert, Department of International Development, University of Sussex

Komiteens tredje medlem er professor Vigdis Broch-Due fra Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

Disputasen vil bli ledet av professor Jacob Aars.

Personalia

Maria Dyveke Styve (f. 1985) har en mastergrad i utviklingsstudier fra London School of Economics. Hun har tidligere arbeidet for Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk i Oslo og for Bench Marks Foundation i Johannesburg. Som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen siden 2015 har hun vært en del av det ERC-støttede forskningsprosjektet Egalitarianism, ledet av professor Bruce Kapferer. Hovedveileder har vært professor Bjørn Enge Bertelsen, med professor Annelin Eriksen som biveileder.