Hjem
Institutt for sosialantropologi
SANT270 Sommerskole i antropologiske forskningsmetoder

Sommerskole i Georgia

Syv bachelorstudenter ved Institutt for sosialantropologi har nettopp kommet hjem fra sommerskole i landsbyen Kazbegi i Kaukasusfjellene i Georgia, der de fikk den unike muligheten til å gjøre et spennende feltarbeid, jobbe tett med georgiske studenter, få oversikt over kjernemetoder i antropologisk forskning og et innblikk i visuell antropologi.

Neste
gruppe studenter med uralfjellene i bakgrunnen
Norske og georgiske studenter som deltok på sommerskolen denne sommeren
Foto/ill.:
Elina Troscenko
1/5
Studentene gjør seg kalre til avreise til feltarbeid
Studentene gjør seg klare til feltarbeidavreise
Foto/ill.:
Elina Troscenko
2/5
Studentene på utflukt i Juta landsbyen
Studentene på utflukt i Juta landsbyen
Foto/ill.:
Elina Troscenko
3/5
Studenter med Kazbegi som bakgrunn
Studentene med Kazbegi i bakgrunn
Foto/ill.:
Elina Troscenko
4/5
De norske studentene på sommerskole
Den norske studentgruppen
Foto/ill.:
Elina Troscenko
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

- Det var en slags nervøsitet før vi begynte å gjøre feltarbeidet, en slags «hvordan skal dette gå?» Også gikk jo det helt fint! Det var veldig beroligende å gjøre feltarbeid i en trygg arena før vi skal på feltarbeid selv, sier Håkon Larsen og Jon Heli når de forteller om opplevelsene sine fra årets sommerskole i Georgia.

Studentenes erfaringer
Håkon og Jon er begge to nye masterstudenter, og de holder nå på å bestemme seg for tema og sted for det lengre feltarbeidet de skal ut på i forbindelse med masteroppgaven. Å ha fått prøve seg i felten i et land der de ikke kjenner språket, maten eller kulturen så godt, har vært en unik oppvarming til det som venter dem om rundt et halvt år.

- Georgia er et fantastisk land! Vi har fått en helt annen bevisstgjørelse på antropologisk metode enn vi hadde før. Nå som vi leser om metode under forberedelsen til vårt eget feltarbeid, så kjenner vi oss igjen fra det vi lærte i Georgia. Vi anbefaler alle å søke på sommerkurset, uansett om man vil fokusere på Georgia i masteren sin eller ikke, sier studentene.

Sommerskole program
I år besto sommerskolen av fire dager med forelesning, to dager til å forberede feltarbeid og utarbeide prosjektskisse, fem dager feltarbeid og en presentasjon av feltarbeidet. Studentene fikk se mye av Georgia da de dro på feltarbeid, siden de dro til ulike steder av landet. Håkon gjorde feltarbeid i hovedstaden Tbilisi, hvor han så på hvordan materielle endringer i en gammel gate etablerer nye funksjoner og meninger for lokalbefolkningen når den blir oppusset og tilpasset turister og investorer, mens Jon var i Borjomi og forsket på hvordan folk forholder seg til gamle bygg fra Sovjetunionens fall. Felles for alle de norske studentene var at de samarbeidet med georgiske studenter i par.

- De georgiske studentene har en litt annen måte å gjøre feltarbeid enn oss på – de jobber ofte i team og har mer felterfaring enn oss på dette nivået. Vi snakket mye om metode, og det hadde nok vært vanskelig å gjøre feltarbeid i Georgia uten dem på grunn av lokalbefolkningens begrensede engelskkunnskaper.

Søk opptak til neste år
Idéen om sommerskole var veldig populær blant bachelorstudentene, noe som vistes i antall søkere – under halvparten fikk mulighet til å reise. Noen av studentene valgte også å bli igjen noen dager for å oppleve mer av Georgia, og Håkon og Jon forteller at de gjerne kunne tenkt seg tilbake til regionen. Neste år er det syv nye studenter som får sjansen, og prosjektmedlem Elina Troscenko oppfordrer alle bachelorstudenter til å søke.

- Hele oppholdet er fullfinansiert, så det skal ikke koste studentene noe å være med på sommerskolen. I år var det veldig mange søkere, men vi at de som ikke fikk plass i år også søker neste år, sier hun.