Hjem
Institutt for sosialantropologi

Utforsk antropologi gjennom nytt studietilbud

Nå kan du lære mer om Baltikum, Kaukasus, Balkan, Sentral-Asia, Ukraina og Russland gjennom et nytt studietilbud som inkluderer sommerskole med feltarbeid i Georgia, nytt studieemne og stipendordninger for studenter.

Neste
Georgisk-russisk vennskapsmonument i Georgia
Georgisk-russisk vennskapsmonument i Georgia
Foto/ill.:
Elina Troscenko
1/5
Statue av Lenin
Statue av Lenin i Bishkek, Kirgisistan
Foto/ill.:
Elina Troscenko
2/5
Loppemarked i Tbilisi, Georgia
Loppemarked i Tbilisi, Georgia
Foto/ill.:
Elina Troscenko
3/5
Astana, Kazkhstan
Astana, Kazakhstan
Foto/ill.:
Elina Troscenko
4/5
Dansefestival i Riga, markering av Latvias 100 års jubileum
Dansefestival i Riga, markering av Latvias 100 års jubileum
Foto/ill.:
Baiba Troscenko
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Institutt for sosialantroplogi ved Universitetet i Bergen har etablert et samarbeid med Institutt for etnologi ved Tbilisi State University. Over en fireårsperiode skal begge instituttene samarbeide om NorGePart-prosjektet. NorGePart står for «Norwegian-Georgian Partnership Program for Research-Based Educational Collaboration in Anthropology» og prosjektet er finansiert av DIKU. Gjennom prosjektet utvider instituttet studietilbud til sine studenter med spennende aktiviteter som nytt studieemne, sommerskole og stipendordninger.

Du kan lese mer om de forskjellige tilbudene her:

"Anthropology of Post-Socialist Societies and Beyond"

Emnet SANT280-14 retter søkelyset mot sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser i Baltikum, Kaukasus, Balkan, Sentral-Asia, Ukraina og Russland. Gjennom etnografi fra post-sovjetiske og post-jugoslaviske stater søker kurset til å øke forståelse for likheter og forskjeller i regionen, samt skiftende sosiale strukturer. Kurset retter et kritisk blikk på begreper som "post-sosialistiske" og "post-sovjetiske" som landene er ofte omtalte med. Er de fremdeles relevante? Hva betyr det for folk som lever i disse samfunnene? Hva slags betydning har den sosialistiske fortiden? Hvordan påvirker det dagens samfunn i regionen?

SANT280-14 er et intensivt kurs som går over tre uker, med to forelesninger i uken. Kurset tilbys vårsemesteret 2019 og gir 5 studiepoeng.

Sommerskole med feltarbeid i Georgia

Hvordan er det å gjøre feltarbeid? Hva innebærer egentlig deltakende observasjon? Nå får du mulighet til å prøve det ut!

Hver sommer i perioden 2020-22 arrangeres en to ukers lang sommerskole. Gjennom deltagelse på sommerskolen vil syv norske og syv georgiske studenter bli kjent med antropologiske forskningsmetoder og få praktisk feltarbeidserfaring gjennom et minifeltarbeid i Georgia.

Mer detaljert informasjon om sommerskole finner du her.  

Stipender til masterstudenter

Er du masterstudent og ønsker å gjøre et masterprosjekt om Georgia? Da har du mulighet til å få månedlig stipend for å gjennomføre et feltarbeid i landet. I tillegg vil du også ha mulighet til å være tilknyttet Tbilisi State University. Du vil da kunne dra nytte av faglig ekspertise om regionen fra lokale forskere og bli en del av antropologimiljøet. Dette vil gi deg støtte til de praktiske sidene ved feltarbeidet og studieoppholdet ditt i Georgia.

Ta kontakt med prosjektmedlemmer for mer informasjon om stipendordningen. Lurer du på hva et masterprosjekt kan handle om? Hva er spennende tematikker å skrive om i Georgia? Ta kontakt, så vi kan fortelle mer om landet og gi noen ideer til mulige masterprosjekter.

Stipender til ph.d.-kandidater fra TSU

Stipendiater ved Tbilisi State University vil få mulighet til å komme på gjesteopphold ved Universitetet i Bergen. Under oppholdet vil de delta på instituttets faglige seminarer, gi gjesteforelesninger, ha mulighet til å delta på Bergen Summer Research School og få faglig veiledning fra instituttets stab. 

 

Gjennom undervisningssamarbeid og fokus på studentmobilitet skal det nye prosjektet fremme norske studentenes interesse for og kunnskap om regionen. Vennligst ta kontakt med prosjektets medlemmer for mer informasjon om prosjektet og de forskjellige aktivitetene.