Hjem
Institutt for sosialantropologi
Sommerskole

Bli med på sommerskole i antropologiske forskningsmetoder!

Hvordan er det å gjøre feltarbeid? Hva innebærer egentlig deltakende observasjon? Prøv deg som feltarbeider i en to ukers lang sommerskole i Georgia! Vi håper at sommerskolen kan gå som normalt sommeren 2022.

Sommarskule
Sommerskolestudenter på utflukt i Kaukasus-fjellene.
Foto/ill.:
Adela Pihoc

Hovedinnhold

Institutt for sosialantropologi ved UiB i samarbeid med Institutt for etnologi ved Tbilisi State University arrangerer sommerskole i antropologiske forskningsmetoder i Georgia. Gjennom en to ukers lang sommerskole vil UiB- og TSU-studenter i antropologi få oversikt over kjernemetoder i antropologisk forskning, innblikk i visuell antropologi og praktisk erfaring gjennom et minifeltarbeid i Georgia.

Om sommerskolen

Sommerskolen vil finne sted i Georgia, et land som har mye å by på - vakker natur, fascinerende historie, gamle vintradisjoner og spennende kulturopplevelser. Undersviningen vil bestå av innledende forelesninger og seminarer som skal gi en teoretisk innføring i metoder og teknikker i antropologisk forskning. Som deltaker i sommerskolen vil du også få innblikk i bruk av digitale verktøy, som film og foto, i etnografisk arbeid. Visninger av antropologiske filmer og utflukter til landsbyer vil være en del av programmet.

Etter den teoretiske introduksjonen av forskningsmetoder vil du selv utføre et minifeltarbeid, med mulighet til å utforske forskjellige deler av Georgia.

Feltarbeid

Norske og georgiske studenter vil sammen utføre 4-5 dagers lang feltarbeid i par. Studentene vil få mulighet til å gjøre et urbant eller ruralt feltarbeid, med et bredt spekter av tematikker. Ved utforming av feltarbeidsprosjektet vil man få veiledning av fagpersoner. Etter gjennomført feltarbeid skal alle skrive feltrapport og presentere innsikter fra feltarbeidet. 

"Vi har fått en helt annen bevissthet på antropologisk metode enn vi hadde før. Vi anbefaler alle å søke på sommerkurset, uansett om man vil fokusere på Georgia i masteren sin eller ikke".

Disse er noen av inntrykkene sommerskole studentene fra 2019 sitter igjen med.

Opptak

Sommerskolen er for bachelorstudenter i sosialantropologi ved UiB og TSU. Studenter med minst 60 studiepoeng i sosialantropologi vil prioriteres, men alle interesserte oppfordres til å søke. Ved søknad må karakterer (kan lastes ned på Studentweb) og motivasjonsbrev legges ved. Søknadsskjema finner du herSøknadsfrist er 25. februar 2022.

Praktisk informasjon

Sommerskolen vil finne sted i slutten av juli (i perioden uke 29-31) i Georgia. Kostnader knyttet til reise, opphold og deltagelse vil bli dekket for alle studenter som har fått opptak til sommerskolen. Til sammen er det plass til 14 deltagere på sommerskolen – syv norske og syv georgiske studenter. Bestått sommerskole gir 5 studiepoeng.

Sommerskolen gir bachelorstudenter mulighet til å prøve seg på et feltarbeid i nye omgivelser. Dette er også en god mulighet til  kommende masterstudenter til å få mer feltarbeidserfaring og forberede seg til sitt feltarbeid på masternivå. 

COVID-19 og gjennomføring

Selv om vi planlegger og håper på at sommerskolen kan finne sted som normalt er dette selvfølgelig avhengig av utviklingen av koronapandemien frem mot juli 2022, og om denne tillater reise og opphold utenlands. Derfor skjer opptaket til sommerskolen og planleggingen av den med forbehold om at COVID-19-restriksjoner vil tillate gjennomføring av den. Det kan også forekomme endringer i sommerskolens planer (program, destinasjon for sommerskolen og så videre) på grunn av smitteverns- og reiserestriksjoner. 

Sommeren 2021 ble sommerskolen gjennomført som en hybrid løsning. Om det blir et lignende alternativ i år dersom reiserestriksjonene blir like strenge er ikke avgjort.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med prosjektmedlemmene.
Sommerskolen arrangeres i regi av prosjektet NorGePart og er finansiert av DIKU.