Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Synnøve Bendixsen blir ny styreleder ved CMI

Vår kjære instituttleder, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, har blitt tildelt det ærverdige vervet som styreleder ved Christian Michelsens Institutt.

Bilde av Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

- Jeg har fulgt Chr. Michelsens institutt (CMI) gjennom flere år, og har stor respekt for instituttets arbeid og visjoner. Det er en ære for meg å bli valgt som styreleder og jeg ser frem til å jobbe sammen med resten av styret og den dyktige staben ved instituttet. Forskningen CMI gjør har potensiale til å styrke rettferdighet og likhet på globalt nivå – noe som er viktigere enn noen gang. Jeg ser frem til kunnskapsrike og inspirerende diskusjoner om hvordan instituttet ytterligere kan styrke sin viktige rolle i forskning og debatter rundt globale samfunnsutfordringer, sier Bendixsen i en pressemelding. 

Synnøve Bendixsen er valgt på grunn av hennes betydningsfulle forskningserfaring og kompetanse, samt hennes engasjement for rettferdighet og likestilling. Hun har viet seg til å adressere globale utviklingsutfordringer og har en sterk interesse for hvordan forskning kan bidra til å styrke rettferdighet og likestilling på globalt nivå. Som en følge av dette, har Bendixsen vært en fremtredende stemme i den norske debatten om migrasjonsspørsmål. I anerkjennelse av hennes bidrag mottok hun i 2021 Fakultet for samfunnsvitenskap sin pris for formidling av forskning. I tillegg har hennes erfaring som direktør for det tverrfaglige forskningsnettverket International Migration and Ethnic Relations (IMER) ved Universitetet i Bergen, gitt henne et bredt perspektiv på komplekse samfunnsutfordringer.

Som aktiv deltaker i akademiske og institusjonelle styrer, har Bendixsen bidratt til å forme forskningsagendaen innen sosialantropologi både nasjonalt og internasjonalt. Bendixsen har også delt av sin kunnskap som dedikert foreleser og veileder, og vært en inspirasjon for både studenter og kolleger ved Institutt for sosialantropologi.

Vi er stolte av å ha Synnøve Bendixsen som vår instituttleder, og vi gratulerer både CMI og Bendixsen med styrevervet.

Les mer om ansettelsen på CMI sine nettsider.