Hjem
Institutt for sosialantropologi
UTVEKSLING

Utveksling for antropologistudenter

Institutt for sosialantropologi anbefaler alle studenter å studere ett eller to semestre i utlandet!

Collage utveksling antropologi
Foto/ill.:
Fartein H. Nilsen, Guro V. Skeie, Gyri R. Leader, Ingvill Nøst, Sofie P. Hole, Henriette Westerheim

Hovedinnhold

... og det er det mange grunner til. Å bo over lengre tid et annet sted på kloden gir viktig erfaringer med kulturforskjeller, man må tilpasse seg andre levemåter og perspektiv, ja, man får en helt annen forståelse for faget enn ved å lese antropologisk teori. Det å oppleve en annerledes studiehverdag, med nye synsvinkler eller ved å studere andre fagområder, gir også bredere innsikt i antropologi.

Uvurderlige erfaringer

På utveksling kan du lære deg et nytt språk, bli kjent med mennesker fra hele verden og få erfaringer som kan være svært betydningsfulle i arbeidslivet. Studentene ved instituttet merker også utbyttet av utvekslingsoppholdet når de skal skrive bacheloroppgave og deretter planlegge sitt masterprosjekt, for de som velger å gå videre til masterprogrammet.

Hvem kan reise ut?

UiB har utvekslingsavtaler med rundt 450 anerkjente universitet verden over. Som UiB-student på et bachelorprogram kan du reise ut på en av avtalene som ligger under ditt institutt eller fakultet, eller du kan reise på en av UiB sine sentrale avtaler. Følgende minimumskrav gjelder for den som vil søke om utveksling:

  • Du må gå på et bachelor- eller masterstudium ved ved UiB når du søker
  • Opptaket på studiet må vere gyldig i hele utvekslingsperioden
  • Du må ha bestått eksamener tilsvarande 60 studiepoeng før utreise
  • Studiet må vere faglig forhåndsgodkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiB før du reiser ut
  • Du må være semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden

NB: Studenter på årsstudium, etter- og videreutdanning eller med poststudierett kan ikke reise på utveksling.

NB II: Pass på at semesterinndelingen ikke vil kollidere med obligatorisk undervisning ved UiB. Om du reiser ut 5. semester bør eksamensperioden ikke strekke seg lenger ut enn januar på grunn av SANT260 Bacheloroppgave i sosialantropologi.

Informasjon om utveksling

Kontakt studieveileder for mer informasjon om utveksling. Informasjonsmøte spesielt for antropologistudenter holdes hvert semester i forkant av søknadsfristen, så følg med på Kunngjøringer på Mitt UiB og møt opp på dette. La deg inspirere, reis ut – vi vil hjelpe deg på vegen!

Bli UiB Ambassadør

Utvekslingsbloggen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet inneholder blogginnlegg fra SV-studenter på utveksling over hele verden. Disse utvekslingsambassadørene har alle reist ut som en del av sitt bachelor- eller mastergradsstudie. Bloggen gir innblikk i livet på utveksling, den kommer med hjelpsomme tips og triks, og er til inspirasjon for alle som er usikre på om de skal ta steget og reise ut.

Det blogges fra Australia, Fiji, Argentina, Egypt, Chile, England, Ungarn, Tyskland, Portugal og mange andre steder - også fra antropologistudenter. Bli UiB Ambassadør du også!