Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

En dedikert formidler

Fredag 10. juni 2016 ble det klart: Formidlingsprisen for 2015 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gikk til professor Edvard Hviding ved Institutt for sosialantropologi.

Prisvinner Edvard Hviding med dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Knut Helland
Prisvinner Edvard Hviding med dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Knut Helland.
Foto/ill.:
Hilde Rognås

Hovedinnhold

Forskningsformidling av høy kvalitet som vekker nysgjerrighet, engasjerer, inspirerer, og gir ny kunnskap, samtidig som forskningen dekker et informasjonsbehov i samfunnet for øvrig: dette kjennetegner nominerte kandidater til Formidlingsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Et enstemmig fakultetsstyre innstilte professor Edvard Hviding til Formidlingsprisen for 2015.

Om Formidlingsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det heter at prisen tildeles en forsker eller forskningsgruppe som har formidlet forskningsbasert innsikt i 2015 slik at det har vakt interesse hos dem man har ønsket å få i tale – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper. Fagutvalg, studentkull, studentorganisasjoner og institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan nominere kandidater. Det er Instituttlederforum, bestående av de syv instituttene ved fakultetet, som innstiller en vinner. Vinneren av fakultetets pris mottar kr. 25 000,- og midlene gis som driftsmidler.

Denne gangen besluttet komiteen enstemmig å innstille professor Edvard Hviding ved Institutt for sosialantropologi til Formidlingsprisen for 2015.

Komiteens begrunnelse

Tildelingen tar utgangspunkt i Hvidings lange samarbeidsrelasjoner med partnere i Stillehavet og hans særlige formidlingsinnsats knyttet til dette arbeidet. Den knytter seg spesielt til dramaforestillingen «Moana: the Rising of the Sea», samt symposiet «The Rising Ocean: the Pacific Islands and Global Climate Change», som var en del av formidlingsprogrammet knyttet til det samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjektet European Consortium for Pacific Studies (ECOPAS). Dette formidlingsarbeidet har bidratt til en særlig synlighet for prosjektet og for Universitetet i Bergen i regionen og internasjonalt. Turneen med forestillingen og de tilknyttede tiltakene har hatt stort gjennomslag og har bidratt til å sette de samfunnsmessige aspektene ved klimaendringene i medias søkelys og på den politiske dagsorden. Komiteen trekker særlig fram prosjektets internasjonale dimensjon og bredden i formidlingsformene som avgjørende for tildelingen.

Institutt for sosialantropologi gratulerer Edvard Hviding på det varmeste med den velfortjente prisen!