Hjem
Institutt for sosialantropologi
MASTEROPPGAVE

Urbanisering i Fjell kommune

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016.

Av: Alf Helge Greaker
Veileder: Førsteamanuensis Mary Bente Bringslid

Fjell kommune på vestlandet har de siste årene hatt høy befolkningsvekst over flere år. Det er noe av årsaken til at har blitt vedtatt store og omfattende urbaniseringsplaner. Fra før har Fjell mange rurale kvaliteter som spredt bebyggelse og mye sosialt liv som konnoteres til det rurale.

Til forskjell fra tidligere, hvor urbane impulser har kommet via Bergen, så skal Fjell nå selv «bli by» gjennom transformasjon og tilføres urbane kvaliteter. Hvordan kan denne urbaniseringen og bydannelsen spores? Hvilke materielle og sosiale endringer er mulig å påvise? Urbaniseringen må sees i en historiske og nasjonal sammenheng. Gjennom noen utvalgte urbane indikatorer er det mulig å kunne si noe om og hvordan urbaniseringen skjer.