Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MASTEROPPGAVE

Urbanisering i Fjell kommune

Main content

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016.

Av: Alf Helge Greaker
Veileder: Førsteamanuensis Mary Bente Bringslid

Fjell kommune på vestlandet har de siste årene hatt høy befolkningsvekst over flere år. Det er noe av årsaken til at har blitt vedtatt store og omfattende urbaniseringsplaner. Fra før har Fjell mange rurale kvaliteter som spredt bebyggelse og mye sosialt liv som konnoteres til det rurale.

Til forskjell fra tidligere, hvor urbane impulser har kommet via Bergen, så skal Fjell nå selv «bli by» gjennom transformasjon og tilføres urbane kvaliteter. Hvordan kan denne urbaniseringen og bydannelsen spores? Hvilke materielle og sosiale endringer er mulig å påvise? Urbaniseringen må sees i en historiske og nasjonal sammenheng. Gjennom noen utvalgte urbane indikatorer er det mulig å kunne si noe om og hvordan urbaniseringen skjer.