Hjem
UiB Bærekraft
Bærekraft

Samlet Naturpanelet i Bergen

FNs naturpanel (IPBES) la 5.-7. desember sitt årlige arbeidsmøte til Bergen. I den forbindelse inviterte UiB og Norsk klimastiftelse til åpent møte på Studentsenteret, hvor mange fremmøtte fikk bli bedre kjent med organet som samler verdens fremste vitenskapelige ekspertise på naturfeltet.

Naturpanelet samlet i Bergen.
Tirsdag 5. desember innledet Naturpanelet (IPBES) sitt besøk i Bergen, i storsalen i nybygget Nygårdsgaten 5. På bildet ser vi f.v. Anne Larigauderie (IPBES Executive Secretary), UiB-rektor Margareth Hagen, IPBES-leder David Obura og Nina Vik, nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, ved Miljødirektoratet.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

Naturpanelet ble opprettet i 2012, etter modell av FNs klimapanel. Panelet involverer tusenvis av forskere verden over, i arbeidet med å jobbe frem, bli enige om, og presentere forskningsbasert kunnskap rundt de største utfordringene innen natur og miljø.

- Det er både fint og interessant å ta imot Naturpanelet IPBES i Bergen og her på UiB, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Hun legger til at for Universitetet i Bergen er bærkraft og klimautforderingene viktige forsknings- og utdanningsområder. Hagen sier at hun er stolt av at flere UiB-forskere engasjerer seg og deltar i Naturpanelets arbeid, som er i grensesnittet mellom vitenskap og politikk.

- Nå håper jeg at nye forskere, innen forskjellige fagfelt, benytter anledningen til å lære mer om Naturpanelets arbeid, sier Hagen.

Innledet besøket på UiB

Tirsdag 5. desember innledet Naturpanelet sitt besøk i Bergen, i storsalen i nybygget Nygårdsgaten 5.

Fra talerstolen ønsket UiB-rektoren panelet velkommen til Bergen og til UiB. Hagen viste til UiB sin lange historie innen forskning på klima og miljø; fra Fridtjof Nansen til Vilhelm Bjerknes og Knut Fægri, og trakk linjer til dagens ledende fagmiljø på feltet.

UiB-rektoren roste også Naturpanelet for den svært viktige kunnskapen de bidrar med, som blant annet er en viktig del av grunnlaget for politiske prosesser og beslutningstakere verden over.

Viktig kunnskapsgrunnlag

- Det at ledelsen i Naturpanelet og representanter fra mer enn 100 medlemsland samler seg i Bergen er en stor begivenhet, sier professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Kunnskapen fra Naturpanelet presenteres gjennom tematiske rapporter, og Vandvik, som også er direktør for Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) er blant annet koordinerende hovedforfatter på Naturpanelets nylig vedtatte rapport om fremmede skadelige arter. Rapporten danner et viktig grunnlag for arbeidet med mål nr. 6 i FNs naturavtale.

Åpent møte på Studentsenteret

Som del av besøket i Bergen, inviterte Universitetet i Bergen og Norsk klimastiftelse til åpent møte 7. desember, hvor det ble anledning for studenter, ansatte og andre interesserte til å få et innblikk i IPBES sitt arbeid. Mange fant veien til Studentsenteret, hvor de fikk lære mer om Naturpanelet. De fikk høre om den tidligere nevnte rapporten om fremmede skadelige arter, og vurderingene panelet gjør innen tematikker som biodiversitet, vann, mat og helse.

I tillegg har et knippe studenter og unge forskere i løpet av disse dagene fått mulighet til å delta på en workshop med eksperter fra panelet.

Tverrfaglig arbeid

- Hva håper du vil komme ut av møtet i Bergen?

- Når det gjelder selve arbeidsprogrammet til Naturpanelet, så er jo dette et internt møte, der gruppen vil jobbe videre med rapporter og kunnskapsgrunnlag. Det å samles fysisk er en viktig del av prosessen med å lage disse rapportene. For UiB sin del, så håper jeg både studenter, forskere og andre ansatte benytter anledningen til å lære mer om hvordan panelet jobber, og hvordan studenter og forskere kan bruke kunnskapen herfra i sitt eget arbeid, sier Vandvik.

Hun mener at tverrfagligheten av kunnskap i Naturpanelet gjør at arbeidet har stor betydning for mange fagfelt og samfunnsområder i bredden av UiB sine fagområder.

- Naturen er på ingen måte en særinteresse for biologer, det angår så mye mer; fra politikk, til internasjonal rett, økonomi, global helse, hav, klima og gode systemer for matproduksjon, bare for å nevne noe.

Hun legger til:

- Det er også et veldig spennende felt å jobbe med, fordi tematikken omfavner alt fra de helt lokale interessene, til storpolitikk og globale samfunnsinteresser – og sammenhengene mellom alt dette.