Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Horizon Europe

Se sendingen fra infodagen om Horisont Europa

Se programmet og video fra mobliseringsarrangementet for EU-finansiert forskning og innovasjon på Universitetet i Bergen 14. januar 2022.

Horizon Europe info day January 14 2022 @UiB

Infodagen ble sendt fra Universitetsaulaen 14. januar.
Produsent:
Kulturoperatørene

Hovedinnhold

Vi inviterte alle UiB-forskere, ledere og administrativt støtteapparat til å delta på arrangementet, og 260 deltakere var påmeldt. Arrangementet skulle gi informasjon om og muligheten til å stille spørsmål om de forskjellige finansieringsmekanismene og prosessene i Horisont Europa. Av smittevernhensyn ble arrangementet endret til en digital sending fra Universitetsaulaen. Innleggene ble holdt på engelsk.

Program

Programleder: Forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth

TidHva Hvem

10:00

Welcome - opening speechRector Margareth Hagen
University of Bergen

10:10

Video presentation by the European CommissionDeputy Director-General Signe Ratso,
Directorate-General for Research and Innovation,
European Commission
10:20Video presentation:
The Profile of Successful Researchers in European Research Programmes - Download handout
Managing Director Sean McCarthy,
Hyperion ltd
10:30

Presentation by The Research Council of Norway:

  • Overall structure of the programme
  • What is new in Horizon Europe?
  • Research support from the Research Council of Norway
Director Rune Vistad,
Department for International Cooperation,
The Research Council of Norway

11:10

Speech by UiB's new Vice RectorProfessor Benedicte Carlsen,
Vice Rector for Research and International Relations,  University of Bergen

11:15

Experiences from participation in EU funded projects

Presentations by UiB researchers:

Assoc. professor Kjetil Rommetveit
Professor Jan Haavik
Professor Lise H. Rykkja
Post.doc. Jessica Schultz
Professor emeritus Kuvvet Atakan

12:15

Panel debate:
Experiences with participation in EU-projects;
takeaways, benefits and challenges

Moderator: Professor Barbara Wasson

Professor Bodil Holst
Professor Kenneth Hugdahl
Professor Eivind Seland
Professor Ragnhild Muriaas
Professor Emmet McCormack

13:30

Panel debate:
Possibilities for providing scientific input to the EU and strategic policy work

Moderator: Head of Section Are Straume

Professor Jan Erik Askildsen, Dean, Faculty of Social Sciences
Head of UiB's Brussels Office Charlotte Eide
Professor Eystein Jansen

14:00

Introduction to the Horizon Europe support services at UiB

Head of Section Birgit Falch
BOA Team Leader Vibeke Irgan
Division of Research and Innovation

14:20

Closing remarksDirector Benedicte Løseth

 

Ved å vise frem EU-prosjekter fra UiB og presentere den store bredden av muligheter i og inngangsporter til programmet, ønsker vi å vekke interesse hos enda flere forskere for deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram.