Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
Ny publikasjon

Landskapsforvaltningsstrategier for multifunksjonalitet og sosial rettferdighet

En ny tilnærming utviklet av gruppen av CESAM-medlem Peter Manning bruker en blanding av natur- og samfunnsvitenskapelige metoder for å identifisere arealbruksstrategiene som fungerer best for de mange interessentgruppene som bruker dem.

Cranes in an agricultural landscape
Foto/ill.:
Peter Manning

Hovedinnhold

Artikkelen «Landscape management strategies for multifunctionality and social equity» ble publisert i Nature Sustainability og simulerer endringer i arealbruk som skogplanting og intensivering av landbruket, og vurderer deres innvirkning på tilførselen av økosystemfordeler til samfunnet. Denne informasjonen kombineres deretter med sosiale undersøkelsesdata for å gi mål på multifunksjonalitet: økosystemtjenestetilbud i forhold til menneskelig etterspørsel, og egenkapitalen til dette tiltaket på tvers av interessentgruppene som bruker landet.

I Tyskland, hvor arbeidet ble utført, viser tilnærmingen at den nåværende landskapssammensetningen er nær optimal, og at de fleste større arealbruksendringer som er foreslått for Europa, for eksempel storskala treplanting eller landbruksintensivering, kan føre til sosiale konflikter. Det er imidlertid også funnet moderate gevinster i multifunksjonalitet og egenkapital kan oppnås ved å utvide og diversifisere skoger og de-intensivere gressletter.

Tilnærmingen har bred anvendelighet, og kan brukes til å møte virkningene av klima- og biologisk mangfoldsendringer, og andre arealbruksutfordringer, over hele verden.