Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
Ny publikasjon i Science

Menneskelige påvirkninger overgår naturlige prosesser i Amazonas

En ny artikkel i Science avslører de raske og akkumulerende virkningene av mennesker i Amazonas – og naturen vil sannsynligvis ikke klare å følge med. Denne nye artikkelen utviklet av CESAM-medlem Suzette Flantua avslører omfanget av driverne bak avskoging og nedbrytning i Amazonas og viser de transformative politiske handlingene som er nødvendige for å beskytte regionen og følgelig det globale klimaet.

areal view of the amazin
Foto/ill.:
Suzette Flantua

Hovedinnhold

Amazonas er i endring og gjør det mye raskere enn tidligere antatt. Den akkumulerende virkningen av endringer i arealbruk, endringer i vannbruk (f.eks. oppdemming), klimaendringer, overjakt, ulovlig gruvedrift og mer gjør en farlig cocktail. Og dette kan få katastrofale konsekvenser for det globale klimasystemet, skriver et FN-panel av ledende forskere 27. januar i Science. Suzette Flantua er en av dem. "I løpet av bare noen få tiår er vi vitne til den svimlende effekten av menneskeskapte endringer som påvirker millioner av km2 naturlige økosystemer, og vi konkluderer med at i dette tempoet vil naturlige økosystemer og lokalsamfunn neppe være i stand til å tilpasse seg."

Amazonas konsentrerer minst 10 % av alle kjente arter på planeten vår og har avgjørende funksjoner for jordens biologiske mangfold, klima og hydrologi. Dessuten produseres omtrent en sjettedel av all biomasse på jorden i regionen. Dette gjør økosystemet av stor betydning for lagring av karbon. Men de siste tiårene har skog blitt ryddet i økende grad for landbruk og industrier som utvinning av gull, olje og gass, som ofte etterlater overflatevann svært forurenset. Spesielt de siste 4 årene har avskogingen økt raskt. Innen 2019, ca. 17 % av Amazonas-skogen er allerede ryddet og ca. 14 % erstattet for beite og avlinger.

Global-endringsøkolog Suzette Flantua fra Institutt for Biovitenskap er medlem av "Vitenskapspanelet for Amazonas", et initiativ satt opp av FN der 240 forskere fra tjue land deltok. I 2021 ble det publisert en rapport med 34 kapitler der Flantua bidro til kapitlet som gjennomgikk Amazonas dype historie. Det er den mest oppdaterte og omfattende ressursen som nå er tilgjengelig på Amazon-systemet som helhet. Takket være denne rapporten kunne forfatterne sammenligne hastigheten på naturlige prosesser, relatert til geologi og klima, med menneskeskapte prosesser, og publiserte funnene sine i det anerkjente tidsskriftet Science.

«Vår hovedbekymring er at arter, folkeslag og økosystemer i Amazonas blir overgått, mens vi er på vei mot et forringet og forvandlet landskap. Og vi ser allerede regionale endringer i klima (oppvarming og uttørking) som er bekymringsverdig. Men politisk vilje og globale handlinger kan endre denne kursen. Vår gjennomgang gir politiske anbefalinger som er presserende nødvendig for å stoppe ødeleggelsen, sier Flantua. Høyeste prioritet er å akselerere den pågående transformasjonen til en post-karbon global økonomi.

Anmeldelsen publisert av Flantua og hennes kolleger følger opp en annen publikasjon fra i fjor der en annen gruppe forskere foreslår måter å snu utviklingen for Amazonas. Ifølge dem er det viktig å gjøre umiddelbare tiltak for å beskytte den gjenværende skogen gjennom tilsyn og streng kontroll med ulovlig hogst og miljøødeleggelser, og å ivareta den delvis ødelagte eller gjenvinnende skogen, slik at den kan gro igjen på en naturlig måte. Selv om dette sikkert vil ta litt tid å komme seg. Involvering og beskyttelse av lokalsamfunn er avgjørende, understreker publikasjonen.

"​​​​Vi håper at verdens ledere vil legge merke til de mange advarselstegnene vi har oppdaget og at med den nylige politiske endringen i Brasil, vil transformative politiske handlinger bli implementert og vedlikeholdt. Og det er bra at vi også her i Norge leder forskning for å beskytte og forstå Amazonas-regionen bedre."

Artikkelen 'Human impacts outpace natural processes in the Amazon' by James S. Albert, Ana C. Carnaval, Suzette G. A. Flantua, Lúcia G. Lohmann, Camila C. Ribas, Douglas Riff, Juan D. Carrillo, Ying Fan, Jorge J. P. Figueiredo, Juan M. Guayasamin, Carina Hoorn, Gustavo H. de Melo, Nathália Nascimento, Carlos A. Quesada, Carmen Ulloa Ulloa, Pedro Val, Julia Arieira, Andrea C. Encalada, Carlos A. Nobre' ble publisert den 27. januari, 2023 i Science.