Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
Rapport: Youth Visions of Nature Workshop

Hvordan kan høyere utdanning bidra til en bedre fremtid for naturen?

Den 5. desember arrangerte CeSAM og UNESCO Chair gruppen en workshop for studenter og unge forskere - sammen med IPBES (Naturpanelet) som holder møte i Bergen denne uken.

ipbes youth visions workshop
Foto/ill.:
Katja Malmborg

Hovedinnhold

Vi arrangerte en workshop for å skape positive fremtidsvisjoner for naturen – og diskutere hvordan vi kan forandre studieprogrammer og utdanningsaktiviteter ved universiteter for å støtte utviklingen av disse visjonene. Under workshopen fikk vi selskap av internasjonale eksperter som (med)leder ulike IPBES-rapporter.

Workshopen startet med introduksjon av våre eksperter; IPBES-ekspertene Prof. Paula Harrison (Nexus Assessment), Prof. Karen O’Brien (Transformative Change Assessment) og Prof. Helen Roy (Invasive Alien Species Assessment), og Dorothy Dankel (Sintef). Vi holdt deretter en dynamisk aktivitet for å se for oss mulige positive fremtider for naturen, der vi brukte IPBES 'Nature Future's Framework' som en rettesnor.

Etter lunsj hvor deltakerne fikk muligheten til å bli bedre kjent med våre eksperter, fortsatte vi samtalene våre i små grupper og diskuterte hvordan høyere utdanning kan spille en rolle for å bringe oss nærmere en ønsket fremtid for natur og mennesker. Hva kan vi endre? Hva er nåværende barrierer for disse mulighetene, og hvordan overvinner man dem? Til slutt presenterte vi våre hovedfunn og diskusjonspunkter for hverandre.

 

Resultatene av denne workshopen vil bli oppsummert i en rapport. Vi ønsker også å holde lignende workshops ved fremtidige arrangementer, og har søkt om en sesjon på det kommende Day Zero-arrangementet ved UiB.