Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

CeSAM Strategiplan 2024

Forskning som støtter bærekraftig forvaltning av land- og havområder

strategyplan_image
Foto/ill.:
CeSAM

Hovedinnhold

Vår Visjon

CeSAM er et knutepunkt som skaper og fremmer kunnskap for å støtte kunnskapsbasert beslutningstaking for bærekraftig forvaltning av våre land- og havområder.

Overordna mål

CeSAM informerer om bærekraftig forvaltning av hav og land for å ivareta biologisk mangfold og naturgoder.

Dette gjør vi ved å katalysere tverrfaglig forskning og utdanning for å møte utfordringer knyttet til arealforvaltning på land og til havs. På denne måten adresserer vi relevante utfordringer knyttet til klimakrisen, naturkrisen, og sosial- og økonomisk ulikhet. Dette oppnår vi ved å fremme samarbeid mellom beslutningstakere, interessenter, rettighetshavere og kunnskapssektoren.