Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Publikasjoner

CET i media

Intervjuer, portretter og kronikker. For å se mediepublikasjoner på engelsk, se våre engelskspråklige sider.

Refleksvest med "nok er nok" på ryggen

Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand?

Senterleder Professor Håvard Haarstad og PostDok/ Politisk Rådgiver Tarje Wanvik skriver om bompengeroppgjøret i Aftenposten.