Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Doktorgrad

PhD: Klimatiltak i nordiske byer – hvilken rolle har planleggere?

Jesse Benjamin Schrage disputerte 20.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Practicing urban climate governance "

Hovedinnhold

Hvordan fremmer byplanleggere ambisiøse klimatiltak på bakken?

Denne doktorgraden har som mål å forstå det organisatoriske og byråkratiske arbeidet som kreves for å forankre klimatiltak lokalt. Ved å fokusere på ti nordiske byer, og med case-studier i Bergen, Norge, analyserer avhandlingen påvirkningskraften som ligger i kommunale planleggere sitt arbeid. Avhandlingen fremmer en forståelse av hvordan planleggere navigerer i institusjonelle begrensninger og gjeldende politiske agendaer for å organisere og fremme lokalt klimaarbeid.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av fire artikler som diskuterer ulike aspekter ved klimaarbeid: behovet for å utvide spekteret av klimatiltak, spenningene planleggere står overfor, samt deres evne til å gjøre klimatiltak mer politisk gjennomførbare.

Avhandling viser handlingsrommet planleggere har i kommunal klimastyring, og kompleksiteten i organisasjonsarbeid i kommunale etater som jobber med klimaplanlegging. I tillegg viser den at selv om planleggere bevisst søker å fremme mer ambisiøs lokal klimapolitikk, er dette arbeidet begrenset av eksisterende organisatoriske og politiske rammer. Til slutt belyser den det dypt politiske ved klimaarbeid i kommunale organisasjoner, og viktigheten av at planleggere evner å skape løsninger som er politisk gjennomførbare.

Veiledere er Knut Hidle (UiB) og Håvard Haarstad (UiB).

Personalia

Jesse Schrage er en samfunnsviter med fokus på spørsmål om energibehov, miljøpolitikk og klimastyring. Han har en mastergrad i bærekraftig utvikling fra Uppsala universitet, Sverige. Før han startet sin doktorgrad, fokuserte Schrages forskning på å utvikle Paris-kompatible utslippsveier for svenske kommuner og regioner. Hans arbeid utforsker den politiske gjennomførbarheten av klimastyring slik den utspiller seg lokalt.