Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Nyhetsarkiv for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Den første utlysningen av CET Akselerator ga fem forslag, hvorav tre ble tildelt midler. Les mer om tildelingene her (på engelsk).
Eit studie publisert i Nature gjort av ei gruppe leia av Jessica Jewell konkluderte med at effekten av fjerning av fossilsubsidier vil variere sterkt frå region til region.
Hvis universitetet skal bidra til samfunnsmessig oppnåelse av FNs mål for bærekraftig utvikling, krever det at de tar en annen rolle, sier SpaceLab/CET-forskere.
Ved Senter for klima og energiomstilling (CET) er det ledig ei 50 % stilling som vitskapleg assistent for ein periode på 2 år.
Vil folk handle mer i tråd med klimavennlige løsninger dersom vi endrer måten vi framstiller klimatrusler på? Det var temaet for Annika Rødeseikes masteroppgave.
To forskere ved CET-senteret er nominert som kandidater til FNs klimapanel - og til det prestisjetunge arbeidet med IPCCs sjette klimarapport.
Johan and Ragnhild are the first-ever conference coordinators at the UiB CET Collaboratory. This spring, they are up to something big …
Call for contributions is open for the first edition of the Bergen International Student Conference with the theme “Climate and Society: Transformations in the 21st century”. The conference is organized by CET and the UiB Collaboratory and takes place 5th and 6th of April 2018. We invite student contributions from all disciplines.
Endre Tvinnereim har sammen med Michael Mehling publisert et brev i Nature med tittelen "Pricing not enough for deep carbon cuts".
– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
Senter for klima og energiomstilling (CET) har nå hele fire nye rekrutteringstillinger ute.
Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.
Vil du være med å etablere en ny studentdrevet konferanse ved UiB? Ved CET (Senter for klima og energiomstilling ) lyses det nå ut to 20%-stillinger som konferansekoordinatorer.
Håvard Haarstad er medarrangør for et nytt PhD-kurs på "Urban Transformations" som skal holdes ved Universitetet i Oslo i høst.
Senter for klima og energiomstilling flytter inn i 6.etasje i SV-bygget.
Ved Universitetet i Bergen lyses det nå ut en ny stilling som energidirektør, hvor et overordnet ansvar for å lede det tverrfaglige satsingsområdet på klima og energiomstilling er kandidatens hovedoppgave.

Sider