Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Folk født etter 1985 vil i løpet av livet nye mer enn de yter, mens 68'erne er velferdsbyggere. Det sier professor og "økonomisk vismand" Eirik S. Amundsen.
– Det er en overraskende sterk effekt, og den holder seg i løpet av de første fire årene etter ektefellens pensjonering, sier professor Kjell Vaage, leder for Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.
For å øke likestillingen er det trolig bedre å legge til rette for at kvinner kan jobbe mens de har barn enn å betale dem stadig mer for å la være, skriver førsteamanuensis Katrine V. Løken i fredagskronikken i Dagens Næringsliv.
Eirik Schrøder Amundsen, professor ved Institutt for økonomi, har sammen med de andre "Økonomiske vismænd" i Danmark skrevet en kronikk om studieforberedende og yrkesfaglig videregående utdanning. Kronikken er relevant også når det gjelder norske forhold, sier professor Eirik Schrøder Amundsen.
Institutt for økonomi og Det samfunsvitenskapelige fakultet fikk besøk av en delegasjon fra School of Economics ved Renmin University of China for å utforske muligheter for student- og forskerutveksling mellom de to universitetene.
– Kostnadene ved å ansette lærlinger må ned. Det sier Eirik S. Amundsen, professor ved Institutt for økonomi og økonomisk "vismand" i Danmark. Liksom i Norge, er det i Danmark en utbredt mangel på lærlingplasser innenfor ungdomsutdannelsene. I Danmark er høy lønn til lærlinger en del av problemet.
Den 1. september er søknadsfrist for suppleringsopptaket til utveksling våren 2015. Det er fortsatt mange ledige plasser igjen.
Professorene Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad ved Institutt for økonomi tar i en kronikk i Dagens Næringsliv for seg CO2-politikken overfor bil­trafikken.
– Det fine med et kvotesystem for CO2-utslipp er at mengden utslipp låses fast på et ønsket nivå. Det dumme er at dyre ekstratiltak som for eksempel elektrifisering ikke har noen annen effekt enn å erstatte billigere tiltak med dyrere, skriver professor Kjell Erik Lommerud i en kronikk i Dagens Næringsliv.
I dag har Ingvild Nordtveit disputert for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors».
Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi debatterte norsk jordbrukspolitikk sammen med landbruks- og matminister Syvli Listhaug (Frp) og leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) under et frokostmøte arrangert av Civita. Gaasland mener det beste ville være å redusere eller fjerne tollmuren helt.
Førsteamanuensis Katrine V. Løken argumenterer for å beholde fedrekvoten i en kronikk i Dagens Næringsliv.
26. mai inviterte finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer for å drøfte hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres for fremtidig velstand. Professor Tommy Staahl Gabrielsen og førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Institutt for økonomi er blant de inviterte.
Tiden er kommet for evaluering av Nav-reformen, og professor Arild Aakvik er medforfatter på en uavhengig rapport utarbeidet av Uni Research Rokkansenteret. Det viste seg at sammenslåingen av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten ble svært omfattende.
Svake elever gjør ikke klasses flinke elever svakere. Det viser forskning lagt frem i førsteamanuensis Katrine V. Løkens siste kronikk i Bergens Tidende.
Da de ansatte i Mandal kommune fikk full egenmeldingsrett i ett år og tett oppfølging av linjeleder, gikk sykefraværet ned. Professorene Kjell Vaage og Gaute Torsvik ved Institutt for økonomi har vært med på å evaluere prosjektet.

Sider