Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Eirik Schrøder Amundsen, professor ved Institutt for økonomi, har sammen med de andre "Økonomiske vismænd" i Danmark skrevet en kronikk om studieforberedende og yrkesfaglig videregående utdanning. Kronikken er relevant også når det gjelder norske forhold, sier professor Eirik Schrøder Amundsen.
Institutt for økonomi og Det samfunsvitenskapelige fakultet fikk besøk av en delegasjon fra School of Economics ved Renmin University of China for å utforske muligheter for student- og forskerutveksling mellom de to universitetene.
– Kostnadene ved å ansette lærlinger må ned. Det sier Eirik S. Amundsen, professor ved Institutt for økonomi og økonomisk "vismand" i Danmark. Liksom i Norge, er det i Danmark en utbredt mangel på lærlingplasser innenfor ungdomsutdannelsene. I Danmark er høy lønn til lærlinger en del av problemet.
Professorene Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad ved Institutt for økonomi tar i en kronikk i Dagens Næringsliv for seg CO2-politikken overfor bil­trafikken.
– Det fine med et kvotesystem for CO2-utslipp er at mengden utslipp låses fast på et ønsket nivå. Det dumme er at dyre ekstratiltak som for eksempel elektrifisering ikke har noen annen effekt enn å erstatte billigere tiltak med dyrere, skriver professor Kjell Erik Lommerud i en kronikk i Dagens Næringsliv.
I dag har Ingvild Nordtveit disputert for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors».
Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi debatterte norsk jordbrukspolitikk sammen med landbruks- og matminister Syvli Listhaug (Frp) og leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) under et frokostmøte arrangert av Civita. Gaasland mener det beste ville være å redusere eller fjerne tollmuren helt.
Førsteamanuensis Katrine V. Løken argumenterer for å beholde fedrekvoten i en kronikk i Dagens Næringsliv.
26. mai inviterte finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer for å drøfte hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres for fremtidig velstand. Professor Tommy Staahl Gabrielsen og førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Institutt for økonomi er blant de inviterte.
Tiden er kommet for evaluering av Nav-reformen, og professor Arild Aakvik er medforfatter på en uavhengig rapport utarbeidet av Uni Research Rokkansenteret. Det viste seg at sammenslåingen av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten ble svært omfattende.
Svake elever gjør ikke klasses flinke elever svakere. Det viser forskning lagt frem i førsteamanuensis Katrine V. Løkens siste kronikk i Bergens Tidende.
Da de ansatte i Mandal kommune fikk full egenmeldingsrett i ett år og tett oppfølging av linjeleder, gikk sykefraværet ned. Professorene Kjell Vaage og Gaute Torsvik ved Institutt for økonomi har vært med på å evaluere prosjektet.
Jonas Gahr Støre holdt gjesteforelesning for fullsatt auditorium da Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget gjestet Institutt for økonomi og SV-fakultetet torsdag 8. mai. På programmet var også faglig påfyll for fraksjonen i regi av Institutt for økonomi.
De Økonomisk Råds argumenter i klimadebatten i Danmark har sterk relevans også for norske forhold, sier "vismand" og professor Eirik Schrøder Amundsen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har plukket ut et knippe eksperter til å gi faglige råd til om hvordan kvaliteten på norsk forskning og utdanning kan styrkes. Professor Kjell Erik Lommerud er en av de utvalgte.
Flere studier viser at Norge har vært blant de dårligste i klassen både når det gjelder land- og prosjektspredning, skriver førsteamanuensis ved Institutt for økonomi Rune Jansen Hagen i en kronikk i Bergens Tidende.
Danmarks utbygging av fornybar energi er samfunnsøkonomisk sett svært dyr og har dessuten ingen effekt på globale klimautslipp. Dette kommer frem av årets miljørapport fra landets «økonomiske vismænd». En av vismennene er professor ved Institutt for økonomi Eirik Schrøder Amundsen.
Den sterke lønnsutviklingen i Norge de siste femten årene har gått utover landets konkurranseevne. En ramme for lønnstillegg som er et prosentpoeng lavere enn ved 2012-oppgjøret kan være første steg på vei mot en styrket konkurransekraft.

Sider