Home
– Siden bruken av Facebook synes å øke raskt, er det behov for en god metode å kartlegge avhengighetstilstanden. Vi ønsket å lage en vitenskapelig forankret og holdbar målemetode som kartlegger facebookavhengighet, sier psykologspesialist Cecilie Schou An